Gyógyszerészi Kémia Tanszék

A tanszék fő kutatási profilja antibiotikumok előállítása különböző típusú kémiai reakciók segítségével. A tanszék a Gyógyszerésztudományi Karhoz történő csatlakozása óta (2001-től Prof. Sztaricskai Ferenc majd Prof. Herczegh Pál vezetésével) számos hazai (OTKA, NKTH) és nemzetközi  pályázat elnyerésével biztosította a kutatáshoz a szükséges anyagi forrásokat. Kutatási eredményeiket számos nemzetközi folyóiratban publikálták.

A Gyógyszerészi Kémia Tanszék kutatási területei részletesen.

Négyszögsavas,  dipoláris cikloaddíciós (click), illetve izoindolkapcsolással  olyan, lipofil oldalláncokat hordozó  glikopeptid-antibiotikumszármazékokat szintetizálnak, melyek kiváló antibakteriális hatással rendelkeznek multirezisztens baktériumtörzsek ellen. Kimutatták, hogy e vegyületek közös tulajdonsága a vizes közegben történő klaszterképzés, azaz valószínűleg multimer ligandumokként viselkednek a baktérium sejtfal ismétlődő egységével. Ugyanakkor e vegyületek egy része ígéretes influenzavírus-ellenes hatással is rendelkezik. Tanulmányozzák az antibiotikumszármazékok hatásmechanizmusát is.

Multimer antibiotikumok kifejlesztése  céljából különböző antibiotikumok kovalens  fullerénszármazékait szintetizálják, valamint új típusú click-reakciók kifejlesztésével és felhasználásával antibiotikum-fehérjekonjugátumokat állítanak elő.

Vírusok és baktériumok receptorainak ligandumaiként szolgáló oligoszacharidokból multivalens fehérje és nanoszén kovalens konjugátumokat állítanak elő. Oligoszacharidszulfonsavakat szintetizálnak új típusú antikoaguláns hatású gyógyszermolekulák kifejlesztése céljából.

Fluorkinolon típusú antibiotikumok csontokon erősen megkötődő biszfoszfonátszármazékait szintetizálják, s tanulmányozzák  adszorpciós tulajdonságukat. Vegyületeik alkalmasak lehetnek sérüléses csonthártyagyulladások megelőzésére.

Metallo-béta-laktamáz inhibitorokat fejlesztenek ki adjuvánsterápiás célokra