Gyógyszertechnológiai Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Oktatás

Szabadon választható kurzusok Kísérleti üzem Gyakorlati
jegyzet
PhHg VIII hivatalos nevek és keresztjelzések

 

               A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai Tanszéke Magyarország második legnagyobb városában, Debrecenben található. A Debreceni Egyetemen nagy hagyománya van a magas színvonalú oktató- és kutatómunkának, és ebben a küldetésében a Gyógyszerésztudományi Kar is elkötelezetten támogatja az Egyetemet. A Gyógyszertechnológiai Tanszéket 1996-ban alapították, működése azóta is folyamatos.

 

Elérhetőségeink:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Tel/fax: +3652/411-717/54023

email:

 

 

 

 

 

 

Oktatás

               Tanszékünkön mind magyar-, mind angol nyelvű képzés elérhető a gyógyszerészhallgatók számára, emellett az ERASMUS programban részt vevő hallgatók száma is évről évre növekszik. Oktatóink nemzetközileg elismert, a tudományos munkában is tevékenyen közreműködő kutatók. Képzéseink során a magas színvonalú elméleti oktatás mellett kiemelt szerepet kapnak a gyakorlati órák is. Ezeket jól felszerelt, korszerű műszerekkel is ellátott laboratóriumainkban tartjuk. A magyar gyógyszerészképző helyek között egyedinek számít ipari gyógyszerkészítési laboratóriumunk. A gyakorlati képzésünk során a hallgatóink megszerzik a receptúrai-, a középüzemi- és az üzemi méretű gyógyszergyártáshoz szükséges alapvető gyógyszertechnológiai ismereteket.

               Tanszékünk több féle gyógyszertechnológiával kapcsolatos tantárgyat oktat, illetve több egyéb gyógyszerészi kurzus oktatását felügyeli.

Kurzusok

 • Kötelező tantárgyak

  • Gyógyszertechnológia elmélet. I.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. II.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. III.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. IV.
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat I. (Recepturai gyógyszerkészítés I.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat II. (Recepturai gyógyszerkészítés II.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat II. (Üzemi gyógyszerkészítés I.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat III. (Recepturai gyógyszerkészítés III.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat III. (Üzemi gyógyszerkészítés II.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat IV. (Üzemi gyógyszerkészítés III.)
  • Ipari gyógyszergyártás
  • Gyógyszerészi kommunikáció
  • Gyógyszerész propedeutika
  • Gyógyszeres interakciók

 

 • Kötelezően választható tantárgyak

  • Gyógyszeripari szakmai gyakorlat
  • Ipari gyógyszerészet gyakorlat
  • Középüzemi Gyógyszergyártás
  • Biokozmetikumok
  • Nanogyógyszerek
  • Táplálásterápia
  • A gyógyszeripar működési rendje –Törzskönyvezés
  • Bevezetés a tudományos kutatásba
  • Gyógyszertári adminisztráció
  • Jogi ismeretek gyógyszerészeknek
  • Állategészségügyi ismeretek

 

 • Szabadon választható tantárgyak

  • 3D-s nyomtatás alkalmazási lehetőségei a Debreceni Egyetemen
  • Kárpát-medencei kutatási kapcsolatok és együttműködések lehetőségei az oktatásban, Gyógynövények modern megközelítésben
  • Biokémia felzárkóztató kurzus

 

 

 

Kutatás-fejlesztés

 

               Tanszékünk szerteágazó kutatási tevékenységének fő irányvonalát a modern, innovatív gyógyszerformák kifejlesztése és jellemzése adja. A szájon át alkalmazandó, módosított hatóanyagleadású szilárd gyógyszerformák, helyileg alkalmazandó formulációk, 3D nyomtatással előállítható gyógyszerek, mikro- és nanorészecskék, liposzómák, mikro- és nanoemulziós rendszerek, illetve az ezekhez használható segédanyagok vizsgálatai tartoznak a Tanszék főbb kutatási témái közé. Kiemelten foglalkozunk felületaktív anyagokkal és ciklodextrinekkel, melyeknek segédanyagként fontos szerepük van a hatóanyagok vízoldékonyságának növelésében és felszívódásuk fokozásában. Laboratóriumainkban lehetőség van a fentebb említett gyógyszerhordozó rendszerek fizikai-kémiai és biológiai vonatkozású vizsgálatainak elvégzésére. Sejttenyésztő laboratóriumunkban többféle sejtvonal és in vitro barrier modell áll rendelkezésre a biokompatibilitási és biohasznosíthatósági vizsgálatok kivitelezéséhez.

               A Tudományos Diákkör (TDK), illetve a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) működése révén a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatóink bekapcsolódhatnak a Tanszék mindennapos kutatómunkájába, számos érdekes téma közül választhatnak, melyből később magas színvonalú TDK dolgozatot és/vagy diplomamunkát készíthetnek.

               Egy nemzetközileg is aktív kar részeként a Gyógyszertechnológiai Tanszék is fontosnak tartja kollaborációs projektekben való részvételt, a már meglévő partneri kapcsolatok ápolását és újabbak kialakítását. Kooperációs partnereink között egyetemek, kis- és közepes méretű vállalkozások és nagy gyógyszeripari vállalatok is vannak.

Kooperációs partnerek

Egyetemek

Szervezetek

Vállalatok

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (Szeged)

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Teva Gyógyszergyár (Debrecen)

Semmelweis Egyetem GYTK Gyógyszerészeti Intézet (Budapest)

Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság

Richter Gedeon nyRt. (Budapest)

PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet (Pécs)

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

CycloLab (Cyclodextrin Research and Development Laboratory) (Budapest)

Szent István Egyetem (Gödöllő)

 

Gattefossé Chemical Company (Lyon,Franciaország)

Vasile Goldis Western University of Arad (Arad, Románia)

 

Meditop Gyógyszeipari Kft. (Pilisborosjenő, Hungary)

 

Claude Bernard University Lyon 1 (Lyon, Franciaország)

 

BASF (Mannheim, Németország)

Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (Szeged)

 

Fempharma Kft. (Debrecen, Hungary)

Cranfield Defence and Security, Cranfield University (Shrivenham, Swindon, Egyesült Királyság)

 

 

Technical University of Lisbon (Lisbon, Portugália)

 

 

 

 

 

Laboratóriumaink 

               Tanszékünkön a gyógyszerészhallgatók a különféle oktató laboratóriumainkban megismerkedhetnek a gyógyszertári-, a középüzemi- és az ipari méretű gyógyszerkészítéssel is. Emellett jól felszerelt kutató laboratóriumainkban intenzív-, sokféle gyógyszerészi kutatási területet lefedő fejlesztő munka folyik. Gyógyszertechnológiai laboratóriumainkban lehetőség van különféle gyógyszerformák formulálására és vizsgálataira, szilárd gyógyszerformák esetében pedig a gyártás léptéknövelési kísérleteire is.

Receptúrai gyógyszerkészítő laboratórium

               Ebben a laboratóriumban zajlik a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítés oktatása. A három féléves gyakorlati képzés során a hallgatók elsajátítják a gyógyszertári labormunkához szükséges készségeket. Bemutatásra kerülnek az egyes gyógyszerformák, és az azokhoz leggyakrabban használt ható- és segédanyagok.

Középüzemi gyógyszergyártó laboratóriumok

               Nemcsak az oktatás, de a kutatómunka szempontjából is fontos helyszínül szolgálnak a középüzemi gyógyszergyártás különféle típusait képviselő helyiségek. Három különböző gyógyszergyártási területtel ismerkedhetnek meg a hallgatók a képzésük során: szilárd- és félszilárd gyógyszerformák, illetve steril folyékony gyógyszerkészítmények előállítása. Az oldatkészítő laboratóriumban az aszeptikus környezetben történő munkavégzés alapjai is elsajátíthatóak. A kenőcskészítő laborban kísérleti léptékű kenőcs (vagy egyéb félszilárd gyógyszerforma) gyártása valósítható meg, a szilárd gyógyszerforma készítő laboratóriumban pedig granulátumok, tabletták és kemény zselatinkapszulák gyártása és vizsgálata lehetséges a korszerű műszerparknak köszönhetően.

Középüzemi gyógyszergyártó helyiégeink főbb műszerei: körforgós tablettázógép, félautomata kapszulatöltő, kísérleti méretű fluidizáló berendezés, örényáramú granuláló, ikercsigás extruder, kioldódásvizsgáló berendezés, törési szilárdság vizsgáló, kopási veszteség vizsgáló, szitarázó, klímakamra, ultra-centrifugális malom, golyósmalom, textúra-analizátor, Franz-diffúziós cella, lamináris légáramlású boksz és autokláv. Szárítási folyamatok elvégzéséhez kétféle liofilizáló berendezés áll rendelkezésünkre, illetve egy nanospray szárítóberendezés is.

Ipari gyógyszergyártó laboratóriumok

               Ezek a modern felszereltségű laboratóriumok lehetőséget biztosítanak az ipari méretű tabletta- és kemény zselatinkapszula gyártás technológiai kihívásainak bemutatására, beleértve a csomagolást is, hiszen egy bliszterező is rendelkezésünkre áll. A berendezéseink lehetőséget adnak a termékfejlesztések során a léptéknövelés megvalósítására is.

Sejttenyésztő laboratórium

               Tanszékünkön egy jól felszerelt sejttenyésztő laboratórium működik, ahol leginkább különféle ható- és segédanyagok (például tenzidek és tartósítószerek), illetve gyógyszerhordozó rendszerek toxicitási- és biohasznosíthatósági vizsgálatai zajlanak. Kutató munkatársaink már sokéves tapasztalattal rendelkeznek az in vitro humán gasztrointesztinális barrier modellel (Caco-2 és VB-Caco-2) és a HeLa humán méhnyak eredetű sejtvonallal kapcsolatban, de használunk humán vér-agy gát barrier modellt (hCMEC/D3) és humán keratinocitákat (HaCaT) is kísérleteinkhez. Emellett foglalkozunk olyan kokultúrás sejttenyészetek kialakításával, melyekkel a gyulladásos folyamatok és barrierek vizsgálhatóak (HaCaT/THP-1, Caco-2/THP-1).

               Biokompatibilitási tesztek kivitelezésére egy modern valós-idejű sejtéletképesség vizsgáló berendezést (RTCA), illetve a hagyományosabb MTT módszert is használjuk. A különféle sejttípusokból kialakított in vitro egysejtrétegek kiválóan alkalmasak különféle hatóanyagok vagy formulációk biohasznosíthatóságának vizsgálatára.

               A laboratórium áramlási citométerrel és fluoreszcens mikroszkóppal is fel van szerelve. Ezekkel különféle érdekes kísérletek elvégzésre van lehetőség. Az egyik fő téma a ciklodextrinek gyógyszerhordozó rendszerként való karakterizálása, különféle sejttípusokba történő felvételének vizsgálata. Emellett jól bevált módszert fejlesztettünk ki Caco-2 sejteken való gyulladásgátló hatás vizsgálatára, illetve különféle tight junction fehérjék vizsgálatára a fluoreszcens mikroszkóp segítségével.

K+F laboratórium 

               Az innovatív gyógyszerformák fejlesztése az egyik legfontosabb Tanszékünk kutatási területei közül. Készítményink elég széles skálán mozognak, foglalkozunk többek között liposzómákkal, mikro- és nanoméretű önemulgeáló rendszerekkel, természetes eredetű hatóanyagokat tartalmazó helyileg alkalmazható készítményekkel, mátrix tablettákkal, nyújtott hatóanyagleadású kemény zselatinkapszulákkal (ez utóbbiak szilárd habot tartalmaznak), 3D nyomtatással készült egyedi gyógyszerformákkal, ciklodextrin monomerek vagy –polimerek alkotta gyógyszerhordozó rendszerekkel és probiotikumot tartalmazó mikrokapszulákkal.