Pályázati felhívás

2017, április 19 - 12:12 DR. MEZEY GÉZA EMLÉKÉREM

A  Dr. Mezey Géza  Alapítvány kurtóriuma  pályázatot hirdet

az  Alapítvány által létrehozott

DR. MEZEY GÉZA EMLÉKÉREM

elnyerésére.

 

Az emlékéremmel együtt 50.000.-Ft alapítványi adomány jár.

A pályázat célja:

 

  • A kiemelkedő tanulmányi eredmény és tudományos diákköri munka elismerése

 

  • Az eredményes oktató és nevelő tevékenység elismerése

 

Pályázhat:

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán tanuló ötödéves (V) gyógyszerészhallgató, aki a 2016/2017 tanévben legalább 4,5 átlagos tanulmányi eredményt ért el és igazoltan részt vesz a TDK munkában.

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 40 év alatti gyógyszerész diplomával rendelkező oktatója, aki kiemelkedő oktató és kutató tevékenységet folytat és megszerezte a PhD fokozatot.

 

A pályázatot a Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani : 2017. május 20-ig.

A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma által felkért bizottság értékeli,z az emlékérem odaítéléséről a kuratórium dönt.

Az átadására a gyógyszerészhallgatók diploma átadó ünnepségén kerül sor. Az  emlékérmet Dr. Mezey Géza özvegye vagy fia adja át.

 

                   

Alapítvány Kuratóriuma