A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR „FIATAL OKTATÓK KUTATÓK ÖSZTÖNDÍJA

2018, július 12 - 12:15
Az ösztöndíj alapítása és célja, a Gyógyszerésztudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező fiatal oktatók, kutatók tudományos életpál

 

Fiatal Oktatók, Kutatók Ösztöndíjára vonatkozó pályázat meghirdetése a Gyógyszerésztudományi Karon

 

Az ösztöndíj alapítása és célja: A Gyógyszerésztudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező fiatal oktatók, kutatók tudományos életpályájának támogatása.

 

Az ösztöndíj 2 évre szól, összegét minden évben a Dékán felülvizsgálja a kari költségvetés alakulásának függvényében határozza meg.

 

Az adományozás rendje: Az ösztöndíj elnyerése pályázat alapján történik, melyet a Dékán hirdet meg. Pályázatot nyújthatnak be a Karon határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező adjunktusok, egyetemi docensek, akik a pályázat benyújtásának határidejéig nem töltik be a 45. életévüket. Női pályázók esetében ez az életkor gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.
A pályázónak 2 évre vonatkozóan tudományos munkájára munkatervet kell készítenie, és vállalnia kell, hogy az ösztöndíj ideje alatt a GYTK alkalmazásában marad.
A pályázatot a pharm.unideb.hu honlapon „aktuális pályázatok” című dokumentumkategória alól letöltött pályázati adatlap részletes kitöltésével, 2018. augusztus 10-ig a Kar dékánjának címzett kérvény kíséretében, magyar nyelven, papír alapon 2 példányban és elektronikus úton kell benyújtani a email címre. A pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listát a Kenézy Könyvtárral hitelesíttetni kell, és a Könyvtár weboldalára is fel kell tölteni.

 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
DÉKÁNI HIVATAL
H-4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel/fax: 52/411-717/54013, 54591
email:

 

A pályázatokat a Kar dékánja által felkért bizottság véleményezi, a döntést a dékán hozza meg. A pályázatok elbírálásánál értékelni kell a pályázó oktatási tevékenységét, szakmai és tudományos teljesítményét, valamint a munkaterv tudományos értékét.

A pályázaton sikeresen résztvevőket az Ösztöndíj 2018. szeptember 1-től illeti meg.

A pályázati idő leteltét követő 60 napon belül az ösztöndíjasnak záróbeszámolót kell készítenie, melyet 1 példányban a Kar dékánjához kell benyújtania.

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Vecsernyés Miklós
dékán

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

fiatal_kutato_osztondij_kiiras.pdf

fiatal_kutato_palyazat_adatlap.docx


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ