Felhívás

2018, október 8 - 08:30
Demonstrátori pályázatok és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíj pályázatok beadására a 2018/2019. tanév 1. félévére

Felhívás demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíj pályázatok beadására a 2018/2019. tanév 1. félévére

 

 

A DE Orvos-és Egészségtudományi TDT a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok nevében pályázatot hírdet a 2018/19-es tanév első félévében nem
díjazott demonstrátori, Endes Pongrác, Endes Pongrác kiemelt és Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjakra. A pályázatokat a TDT honlapra (https://oetdk.unideb.hu) történő bejelentkezés (jobb felső sarok) után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni, a pályázatokkal kapcsolatos
felvilágosítás is ott olvasható.

 

Demonstrátori pályázatok:

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat elérhetősége: https://oetdk.unideb.hu/user/demonstration/v2

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDKfelelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit,
ÁOK Tanulmányi Osztály, 103. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje: 2018. október 15. 12.00 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a
pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem
lehet semmilyen különbség, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. A demonstrátori státusz feltétele a szemeszterben legalább 14 óra oktatás és az előző két félév átlagában
legalább 4,0-s ösztöndíjindex.

Az Endes Pongrác-ösztöndíj mindkét kategóriájában a végleges döntést az érintett karok dékánjai hozzák meg mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével
kapcsolatban.

 

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok:

A kitöltött űrlapot (https://oetdk.unideb.hu/hu/hallgatoknak/osztondijpalyazatbeadasa/ kivalo-tudomanyos-munkaert-osztondij) kinyomtatva és a
pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, ÁOK Tanulmányi Osztály, 103. szoba) kell a pályázó
hallgatóknak egyénileg eljuttatni, ennek határideje: 2018. október 15. 12.00 óra.

Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. A kinyomtatott változaton nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat
érvénytelen. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan regisztrált tudományos diákköri tag, akinek legalább egy elfogadott elsőszerzős pályamunkája vagy egy elsőszerzős
in extenso közleménye van. Az ösztöndíjban NEM részesülhetnek azok, akik az adott tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (Köztársasági ösztöndíj) kapnak. A kiemelt
tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók esetében a kiemelt tanulmányi ösztöndíj és a Kiváló Tudományos Munkáért Ösztöndíj összege nem haladhatja meg a Nemzeti
Felsőoktatási Ösztöndíj aktuális félévi összegét.

 

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Diákköri Tanács rangsorolja, majd javaslatot tesz az Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Népegészségügyi Kar és Egészségügyi Karok dékánjai felé,
akik meghozzák a végleges döntést mind a kiadott ösztöndíjak számával, mind pedig azok összegével kapcsolatban.

 

 

 

 

                                              Dr. Erdődi Ferenc s.k.                                                                                                                                                                  Dr. Szentandrássy Norbert s.k.
                                 a Tudományos Diákköri Tanács elnöke                                                                                                                                    a Tudományos Diákköri Tanács oktatói titkára

 

 

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

felhivas_demonstratori_efop_2018_19_1_v2.pdf


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ