Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:


Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékánhelyettes

 

Tájékoztató V. éves záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról a 2019/2020. tanévben

Tisztelt Hallgatók! 

Tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok rendjéről:

·        IV. évfolyam után nincs nyári gyakorlat, a záróvizsga gyakorlat az V. év része

·        Az V. évfolyam számára a 2019/2020. tanév I. féléve a következőképpen alakul:

  • 2019. július 22 - szeptember 20. - 2 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (1. hónap: 07.22–08.16; 2. hónap: 08.19–09.20)
  • 2019. szeptember 23 – december 13-ig  - 12 hét szorgalmi időszak - a mintatantervben előírt tárgyak felvétele és teljesítése 
  • 2019. december 16 –  2020. január 24-ig  - 6 hét vizsgaidőszak

·        Az V. éves záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az I-IV. évfolyam valamennyi kötelező tárgyát teljesítette!

·        A leendő V. éveseknek 2019. május 20-ig kell leadni annak a gyógyszertárnak a fogadó nyilatkozatát, ahol az V. évf. I. félévének közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatát tölteni kívánja. (A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokZáróvizsga menüpont alatt.)

·        A gyakorlatok tematikája megtalálható a fent említett menüpont alatt.

 

  • A hallgató a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen ill. tüdőszűrő leletét.

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a fenti menüpont alatt):

  • Tanulmányi Osztálynak papír alapon kell benyújtani a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti íveket, az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

 

  • Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (heti 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

 

  • Leadási határidő: 2019. szeptember 27.

Az V. évfolyam II. félévében teljesítendő 1 hónap intézeti és 3 hónap közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatára vonatkozó fogadó nyilatkozatok leadási határideje: 2019. december 9. 

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 

 

Frissítés dátuma: 2019.04.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ