Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:


Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékánhelyettes

 

Tájékoztató V. éves záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról a 2019/2020. tanévben

 

Kedves V. éves hallgatók! 

Az V. évfolyam II. félévének 4 hónapos záróvizsga gyakorlata 2020. január 27 – május 29-ig tart az alábbi havonkénti megbontásban:

1. 2019. január 27 – február 28. (5 hét), 2. 2019. március 2 – 27. (4 hét), 3. 2019. március 30 – április 30. (5 hét) 4. 2019. május 4 – 29. (4 hét)

A záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az őszi félévvel bezárólag valamennyi kötelező tárgyát teljesítette!

A közforgalmú gyakorlat 3 hónapját lehetőség szerint 3 különböző helyen kérjük letölteni, de legalább 2 különböző helyen. Ennek megfelelően kérjük a fogadó nyilatkozatot kitölteni, szükség szerint gyakorlatonként külön-külön.

Amennyiben a hallgató 6 hét időtartamú vagy annál hosszabb idejű összefüggő szakmai gyakorlatot kíván egy képzőhelyen teljesíteni, 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről értelmében a felsőoktatási intézménynek és a gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötnie, ill. a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 25. § (3) bekezdése értelmében a hallgatót díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat eltérő megállapodás hiányában a szakmai gyakorlóhely fizeti.

A fogadó nyilatkozatok leadásának legkésőbbi időpontja: 2019. dec. 16., Tanulmányi Osztály 106. iroda. A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokZáróvizsga menüpont alatt.

A gyakorlatok tematikája megtalálható a fent említett menüponban.

 

Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokÁltalános információk menüpont alatt valamint a https://www.gyoftex.hu/-n.

 

A hallgató a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen ill. tüdőszűrő leletét.

 

A gyakorlat teljesítésének igazolása:

  • Tanulmányi Osztálynak papír alapon kell benyújtani a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti íveket, az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

 

  • Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (heti 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

 

  • Leadási határidő: 2020. május 29.

 

Üdvözlettel: 

 

Tanulmányi Osztály

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 

 

Frissítés dátuma: 2019.11.05.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ