Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:


Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékánhelyettes

 

Tájékoztató V. éves záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról a 2020/2021. tanév 1. félévében

 

Tisztelt Hallgatók! 

Tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok rendjéről:

1. IV. évfolyam után nincs nyári gyakorlat, a záróvizsgás gyakorlat az V. év része

2. Az V. évfolyam számára a 2020/2021. tanév I. féléve a következőképpen alakul:

- 2020. július 20 szeptember 18. - 2 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (1. hónap: 07.20–08.16; 2. hónap: 08.17–09.18)

- 2020. szeptember 21 – december 11-ig - 12 hét szorgalmi időszak; a mintatantervben előírt tárgyak felvétele és teljesítése 

- 2020. december 14 – 2021. január 22-ig - 6 hét vizsgaidőszak

3. A gyakorlat megkezdésének feltételei:

- az V. éves záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az I-IV. évfolyam valamennyi kötelező tárgyát teljesítette!

- a leendő V. éveseknek elektronikusan el kell küldenie a email címre annak a gyógyszertárnak a fogadó nyilatkozatát, ahol az V. évf. I. félévének közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatát tölteni kívánja. A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu Hallgatóknak–Szakmai Gyakorlatok–Záróvizsga menüpont alatt.

Határidő: 2020. június 24.

Valamint

- a gyakorlat a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltése és visszaküldése után kezdhető el. A hallgató elektronikusan küldi vissza a fogadó gyógyszertár vezetője és a hallgató által aláírt nyilatkozatot a email címre, amelyet a GYTK Dékánja aláír és elektronikusan küldi vissza a hallgatónak és a gyógyszertárnak

Nyilatkozat elérhető ezen a linken: https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20200403/onkemtes.pdf

Határidő: 2020. június 24.

4. Önkéntességről a szorgalmi időszakban: amennyiben a hallgató önkéntes munkát vállal a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével szorgalmi időszakon belül, ezt saját felelősségére teheti meg és csak annak tudatában, hogy mellette az előírt távolléti oktatási kötelezettségeit teljesítenie kell. Az így igazolt önkéntes közforgalmú gyógyszertári munka beleszámíthat a hallgató gyakorlatába.

5. A közforgalmú gyakorlat 2 hónapját lehetőség szerint 2 különböző patikában kérjük letölteni. Bővebb információ a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokZáróvizsga menüpont alatt: Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésével kapcsolatban.

6. A gyakorlatok tematikája megtalálható a fent említett menüpont alatt.

7. Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokÁltalános információk menüpont alatt valamint a https://www.gyoftex.hu/-n.

8. Veszélyhelyzetben a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat alkalmassági vizsgálatai nem történnek meg, a hallgatónak nincs lehetősége megjelenni a vizsgálaton, ezért ennek hiányában is megkezdheti gyógyszertári gyakorlatát. Amennyiben a veszélyhelyzet elmúlt és az üzemorvosnál ezt le lehet bonyolítani, később pótolni kell az elmaradt vizsgálatokat.

9. A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a fenti menüpont alatt):

- Tanulmányi Osztálynak papír alapon vagy elektronikusan (későbbi tájékoztatás szerint) benyújtani a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti íveket, az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

- Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (heti 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

Határidő: 2020. szeptember 25.

Üdvözlettel,

Tanulmányi Osztály

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 

 

Frissítés dátuma: 2020.05.07.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.