Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:Dr. Bácskay Ildikó

Oktatási Dékánhelyettes

 

Tisztelt Hallgatók!

Az V. évfolyam II. félévének záróvizsga gyakorlata 2019. január 28 – május 31-ig tart az alábbi havonkénti megbontásban:

  • 1. 2019. január 28 – február 28.,
  • 2. 2019. március 1 – 29.,
  • 3. 2019. április 1 –30.,
  • 4. 2019. május 2 – 31.

A közforgalmú gyakorlat 3 hónapját lehetőség szerint 3 különböző helyen kérjük letölteni, de legalább 2 különböző helyen. Ennek megfelelően kérjük a fogadó nyilatkozatot kitölteni, szükség szerint gyakorlatonként külön-külön.

Amennyiben a hallgató hat hét időtartamú vagy annál hosszabb idejű összefüggő szakmai gyakorlatot kíván egy képzőhelyen teljesíteni, 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről értelmében a felsőoktatási intézménynek és a gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötnie, ill. a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 25. § (3) bekezdése értelmében a hallgatót díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat eltérő megállapodás hiányában a szakmai gyakorlóhely fizeti.

A fogadó nyilatkozatok leadásának legkésőbbi időpontja: 2018. dec. 18. kedd, Tanulmányi Osztály 106. szoba.

A fogadó nyilatkozat letölthető a Kari honlapról: Hallgatóknak- Szakmai Gyakorlatok- Záróvizsga menüpont alatt.

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

 

 

Minősítő lap magyar hallgatóknak

Frissítés dátuma: 2019.01.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ