MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS

2019, szeptember 2 - 10:45
A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanu

„MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2019/2020-2020/2021-es tanévekre”

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.
A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).

A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:

1. a 2018/2019-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és

2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2017/2018 és 2018/2019 - két tanévre vonatkozik) és

3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és

4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és

5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes nettó minimálbér összegét (2019-ben: 99.000 Ft-ot) és

6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
▪ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)
▪ Debreceni Egyetem
- Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)
▪ Eötvös Lóránd Tudományegyetem
- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
▪ Pannon Egyetem
- Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)
▪ Pécsi Tudományegyetem
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)
▪ Semmelweis Egyetem
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
▪ Szegedi Tudományegyetem
- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)
- Gyógyszerésztudományi Kar
- Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)
*A nem 2018/2019-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.

A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.
A pályázat formai és tartalmi követelményei:

Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető
- e-mailben az e-mail címen, vagy
- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot
- a tanulói jogviszony igazolását
- az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát
- jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

Amennyiben van:
- tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó
- nyelvvizsga bizonyítvány másolatát
- ECDL vizsga bizonyítvány másolatát

Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi
figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított
sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó
tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően
dokumentálni szükséges.

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni
az alábbi címre:

Merck Kft.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.
A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”

A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás
nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.

A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:
1. tanév: 2019/2020
2. tanév: 2021/2022

A támogatás folyósítása félévenként egy összegben történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével azutalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek
sikeres teljesítését.

A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.
*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek
minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA
törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 15 % SZJA levonásra kerül.

Az elbírálás menete:

A pályázat beérkezési határideje: 2019. szeptember 30.(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít) A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.
A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2019. október 31. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2019. november 11. A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük. Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2019. 48-49. hét A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2019. december végéig várható. Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak. A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető az e-mail címen.

 

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

DOKUMENTUMOK:

palyazati_felhivas_merck_tanulmanyi_tamogatas_2019-2021_tanevre.pdf

palyazati_adatlap_merck_tanulmanyi_tamogatas_2019-2021_tanevre.pdf

 


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ