Nyári Gyakorlatok

Gyógyszerész nyári gyakorlat II-III. évfolyam számára

A gyógyszertári nyári gyakorlati időpontjai:

 2016. július 11 – augusztus 5.    vagy  2016. augusztus 8 – szeptember 2.

Gyakorlat letöltése:

·         A II – III. évfolyam utáni 4 hetes nyári gyógyszertári gyakorlat elsősorban közforgalmú gyógyszertárban töltendő. A kar dékánjának engedélyével 4 hét teljesíthető gyógyszergyártó üzemben. Ez esetben a közforgalmú gyakorlat letöltése alól mentesül a hallgató.

·         II. évfolyam után csak az a hallgató töltheti le a 4 hetes nyári gyakorlatot, aki a Gyógyszertechnológia I. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

·         III. évfolyam után csak az a hallgató mehet 4 hetes nyári gyakorlatra, aki a Gyógyszertechnológia III. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

·         Legkésőbb május 20-ig kell az évfolyamoknak excel táblázatban megadni a nyári gyakorlatra vonatkozó adatokat: név, gyakorlat időpontja (csak a megadott időpontokon belül), gyógyszertár, egyetem (melynek akkreditált gyógyszertára). A táblázatot az évfolyamok a GYTK HÖK-től kapják meg és az edit.fabian@med.unideb.hu. e-mail címre kell visszaküldeniük.

·         A DE GYTK ill. másik egyetem akkreditált gyógyszertárában gyakorlatot tölteni szándékozó hallgatóktól fogadó nyilatkozatot nem kérünk, külön kérvényt nem kell beadniuk a kar dékánjának.

·         A külföldön gyakorlatot teljesíteni kívánó hallgatóknak acceptance letter-t kell kérniük a fogadó intézménytől és kérvényt benyújtani a kar dékánjának, melyet a GYTK kari épületben kell leadni 2016. május 20-i határidővel.

A gyakorlat leigazolása

·         a gyakorlati leckekönyv megszűnik,

·         az új gyakorlati tematika elérhető a GYTK honlapján: http://pharm.unideb.hu oldalon a Tanulmányi Osztály – Szakmai gyakorlatok - Nyári gyakorlatok – II. év, III. év

·         a szeptemberi iratkozás alkalmával az alábbiakat kell visszahozni a Tanulmányi Osztályra

o   elektronikus gyakorlati munkafüzet

o   jelenléti ív

o   igazolás a gyakorlat letöltéséről

A  gyakorlathoz szükséges  orvosi vizsgálatok

1)      Oltási kiskönyv, igazolás ( Hepatitis-B)

2)      Egészségügyi kiskönyv

3)      Mellkas rtg. vagy tüdőszűrő lelet egy éven belüli

-          Tüdőszűrő Állomás: Jerikó utca  22. (1700,0 HUF)

-          Mellkas rtg-be beutaló a háziorvostól kérhető (térítésmentes)

-          Klinikai ambulancián feladott mellkas rtg,

-          korábbi (1 éven belül) zárójelentésen, ambuláns lapon szereplő mrtg lelet

A hallgató  a nyári gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen ill. tüdőszűrő leletét.