Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

 

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a sipos.szilvia@pharm.unideb.hu email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:

 

Dr. Bácskay Ildikó

Oktatási Dékánhelyettes

 

 


 

Tájékoztató V. éves  záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról

 

Tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok rendjéről:

  • ·         IV. évfolyam után nincs nyári gyakorlat.

 

  • Az V. évfolyam számára  a 2016/2017. tanév I. féléve a következőképpen alakul:

o   2016. július 18-szeptember 23. 2 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat

o   2016. szeptember 26 – december 23-ig 13 hét szorgalmi időszak - a mintatantervben előírt tárgyak felvétele és teljesítése

o   2016. december 27 –  2016. február 3-ig (6 hét) vizsgaidőszak

 

  • ·         A V. éves záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az I-IV. évfolyam valamennyi kötelező tárgyát teljesítette

 

  • A leendő V. éveseknek 2016. május 20-ig kell leadni annak a gyógyszertárnak a fogadó nyilatkozatát, ahol az V. évf. I. félévének közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatát tölteni kívánja. (http://pharm.unideb.hu – Tanulmányi Osztály – Szakmai gyakorlat – Záróvizsga gyakorlat

 

  • A gyakorlatok tematikája változott, mely megtalálható a http://pharm.unideb.hu oldalon – Tanulmányi Osztály – Szakmai gyakorlat – Záróvizsga gyakorlat menüpont alatt

 

  •  A 2015/2016. tanév II. félév vizsgáinak teljesítése után minden hallgatónak személyesen be kell iratkoznia V. évf-ra a Tanulmányi Osztályon. Le kell adni a leckekönyvet, tanulmányi füzetet.

 

  •  Az V. évfolyam II. félévében teljesítendő 1 hónap intézeti és 3 hónap közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatára vonatkozó fogadó nyilatkozatok leadási határideje: 2016. december 16.

 

  • Az V. évfolyam I-II. félévének záróvizsga gyakorlata összesen két különböző közforgalmú és egy intézeti gyógyszertárban tölthető, tehát a II. félévben a hallgató választhat az I. félévtől eltérő közforgalmú gyógyszertárat.

 

  • A hallgató  a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen ill. tüdőszűrő leletét.