Betegedukációs ösztöndíj 2023

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A gyógyszerészhallgatók aktív társadalmi részvételét növelő

Betegedukációs Hallgatói Ösztöndíjhoz

 

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara pályázatot hirdet gyógyszerészhallgatók részére középiskolás betegedukációs előadások megtartására.

 

 1. A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a gyógyszerészhallgatók aktív társadalmi részvételét növeljük azzal, hogy bekapcsolódnak a DE Gyógyszerésztudományi Kar és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által, a Gyógyszerészek Világnapja alkalmából meghirdetett előadássorozatba.

 

Ebben az évben a középiskolások számára készített négy mintaelőadás címe:

 • Gyógyszerszedés a hétköznapokban - Az öngyógyításról (dióhéjban) kapszulában,
 • Ne csak a kockázatokról és mellékhatásokról beszéljünk!
 • Hatásosság és biztonságosság,
 • COVID különkiadás.

 

A Társaság és a Gyógyszerésztudományi Kar egyik fontos feladata, hogy a mintaelőadásokon keresztül, a tudományt eszközül használva, szolgálja a beteg emberek gyógyulását és a fiatalokat megtanítsa, hogyan őrizhetik meg egészségüket minél hosszabb ideig.

 1. Az elnyerhető támogatás összege:

A pályázat útján támogatás nyerhető el két előadás teljesítésével:

egyszeri kifizetés mellett ösztöndíj formájában 20 000 Ft/fő

 1. Pályázat benyújtására jogosultak

Jelen ösztöndíjpályázatra azon, a gyógyszerész képzésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatója nyújthat be pályázatot, aki

 • a gyógyszerészképzés keretében legalább 5 lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 • vállalja a 2022/23. 2 félévre a Betegedukációs lehetőségek és társadalmi felelősségvállalás (GYBTF01G1) kurzus felvételét (a feljelentkeztetés automatikus az ösztöndíjat elnyerők számára)

A hallgatónak jelentkezéskor a következőket kell benyújtania:

 • kitöltött adatlap, melyen feltüntetésre kerül, hogy középiskolá(k)ban vállalja a két mintaelőadás megtartását
 1. Kizáró okok

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki az Új Nemzeti Kiválóság Program című pályázaton elnyert támogatásban vagy részben/egészben európai finanszírozású ösztöndíjban (egyéni kutatástámogatásban) részesül az ösztöndíjas időszak alatt és arról nem mond le.

 1. Ösztöndíjas időszak

5.1. 2023. március 1.-2023. április 30.

5.2. A támogatást elnyert pályázó az ösztöndíjas időszak alatt, de legkésőbb 2023. április 30-ig vállalja, hogy részt vesz a mintaelőadás betanításán, legalább egy középiskolában megtartja a két, általa választott mintaelőadást, kitölteti a diákokkal a feedback kérdőívet és fotódokumentációt készít az előadásról.

5.3.1. Az ösztöndíjban részesített hallgató vállalja, hogy tevékenységéről egy egyoldalas szakmai beszámolót készít, melyet az ösztöndíjas időszak végéig eljuttat az ösztöndíj programot koordináló szakmai vezető részére.

5.3.2. A projekt szakmai vezetője jogosult a beszámolókban foglalt szakmai előrehaladás vizsgálatára, illetve a kifizetésekhez szükséges teljesítés igazolására.

Nem megfelelő teljesítés esetben az Ösztöndíjasnak vissza kell fizetni az ösztöndíjat.

 1. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2023. február 28-ig lehet benyújtani.

 1. A pályázatok benyújtásának módja és helye  

7.1. A jelentkezést a projekt szakmai vezetőjének címezve papír alapon aláírva 1 példányban a Dékáni Hivatalba, ügyintéző: Lakatos Szilvia (Dr. Kovácsné Prof. Dr. Bácskay Ildikó Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem, Debrecen, Nagyerdei körút 98. Elméleti Tömb IV. emelet) kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „BETEGEDUKÁCIÓ”.

7.3. A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. február 28.

 

A nyertes pályázókat írásban értesítjük.

 

Jelentkezéshez letölthető: ADATLAP

Legutóbbi frissítés: 2023. 02. 28. 09:49