Záróvizsga Gyakorlat

Kedves záróvizsga gyakorlatot teljesítő hallgatóink!

A DE Gyógyszerésztudományi Kar vezetése és a Tanulmányi Osztály néhány fontos információra hívja fel a figyelmüket. Kérjük, figyelmesen olvassák el a záróvizsga gyakorlat tematikáit, hiszen az alapján kell teljesíteni a gyakorlatot. A záróvizsga időtartama 2+4 hónap, amelyből 1 hónapot kell eltölteni kórházi gyógyszertárban. Kérjük, hívják fel oktató gyógyszerészeik figyelmét a Kari Honlapon megtalálható és elérhető anyagokra, valamint a számukra elektronikusan kiküldött kari levélre. Vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésekkel kapcsolatos állásfoglalását.

A gyakorlat teljesítésének igazolása a TO-nak papír alapon benyújtott elektronikus munkafüzet értékelőlapjával, a hallgatói minősítő lappal és a jelenléti ívekkel történik, amelyet az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételni. Az elektronikus munkafüzetet egy fájlban, a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a email címre, ezt nem kell aláírni és lepecsételni és kinyomtatott formában sem kérjük.  Hetente egy gyakorlati példát kell leírni a mintadokumentumban foglaltak szerint. Mindezen dokumentumokat legkésőbb 2017. május 27-ig köteles mindenki leadni, ellenkező esetben a záróvizsga elkezdésére nem lesz lehetőség.

Kívánjuk, hogy hasznosan töltsék el a gyakorlati idejüket!

A Dékáni Vezetés nevében:


Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékánhelyettes

 

Kedves V. éves Hallgatók! 

Az V. évfolyam II. félévének 4 hónapos záróvizsga gyakorlata 2021. január 25 – május 28-ig tart az alábbi havonkénti megbontásban:

1. 2021. január 25 – február 28. (5 hét), 2. 2021. március 1 – 28. (4 hét), 3. 2021. március 29 – május 2. (5 hét),      4. 2021. május 3 – 28. (4 hét)

A záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az őszi félévével bezárólag valamennyi kötelező tárgyát teljesítette!

A közforgalmú gyakorlat 3 hónapját lehetőség szerint 3 különböző helyen kérjük letölteni, de legalább 2 különböző helyen. Ennek megfelelően kérjük a fogadó nyilatkozatot kitölteni, szükség szerint gyakorlatonként külön-külön.

Amennyiben a hallgató 6 hét időtartamú vagy annál hosszabb idejű összefüggő szakmai gyakorlatot kíván egy képzőhelyen teljesíteni, 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről értelmében a felsőoktatási intézménynek és a gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötnie, ill. a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 44. § (3) a) bekezdése értelmében a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.

 A fogadó- és az önkéntességi nyilatkozatok leadása:

  1. A fogadó nyilatkozatokat elektronikusan kérjük eljuttatni a Tanulmányi Osztályra, a email címre. A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokZáróvizsga menüpont alatt.

 

Az intézeti/klinikai gyakorlat beosztását a Kar készíti el az előzetes felmérés alapján, kérem, hogy a fogadónyilatkozatok begyűjtését a meglévő beosztást követően kezdjék el.

 

Valamint

 

  1. A gyakorlat a Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapjáról letölthető önkéntességi nyilatkozat kitöltése és visszaküldése után kezdhető el. A hallgató elektronikusan küldi vissza a fogadó gyógyszertár vezetője és a hallgató által aláírt nyilatkozatot (PDF file-ként) a email címre, amelyet a GYTK Dékánja aláír és elektronikusan küldi vissza a hallgatónak és a gyógyszertárnak. A nyilatkozat elérhető a következő linken: https://www.mgyk.hu/admin/data/file/20200403/onkemtes.pdf

Határidő: 2021. jan. 8.

 

Üzemorvosi vizsgálat: a hallgató a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen ill. tüdőszűrő leletét. 

Egyéb: A gyakorlatok tematikája megtalálható http://pharm.unideb.hu Hallgatóknak–Szakmai Gyakorlatok–Záróvizsga menüpont alatt.

Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a http://pharm.unideb.hu Hallgatóknak–Szakmai Gyakorlatok–Általános információk alatt valamint a https://www.gyoftex.hu/ weboldalon.

 

Üdvözlettel:  

Tanulmányi Osztály

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

Frissítés dátuma: 2020.11.25.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.