Gyógyszerészoktatásért Közhasznú Alapítvány

Szervezet címe: 4032 Debrecen Nagyerdei Körút 98.
Statisztikaiszámjel: 18560516949952909
Adószám: 18560516-1-09

AZ ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSRE

Oktatási feladatok ellátása olyan gyógyszerészhallgatók, TDK hallgatók, és PHD hallgatók részére, akik a tananyagon kívül érdeklődést mutatnak a kardiovaszkuláris jelátviteli folyamatokról a kardiovaszkuláris farmakológia tárgykörében. Az Alapítvány feladata az oktatás az experimentális farmakológia témaköréhez tartozó laboratóriumi tevékenységek megvalósítása. Az állatkísérletes vizsgálatokhoz az állatok, műszerek, informatikai eszközök és vegyszerek beszerzése illetve azok költségeinek a fedezése. Minősített oktatók (PHD fokozattal rendelkező, habilitált, MTA doktorok) konferenciákon történő támogatása, továbbá szemináriumok, workshop-ok szervezése.

Kutatási tevékenység az experimentális kardiológia területére terjed ki. A miokardiális infarktus prevenciója, konzervatív és alternatív kezelése, az atherosclerosis pathomechanizmusának és az atherogén utak gátlás lehetőségének vizsgálata a fő kutatási terület. A diabetes mellitus pathomechanizmusának és kezelésének kutatása, farmakológiai kezelések lehetősége ugyancsak a témakörbe tartozik.

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:53