Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

a 2024/2025-ös tanévre

 

Beküldési határidő: 2024. szeptember 2. (hétfő) 12 óra

 

 

A pályázatokat az ÁOK Dékáni Hivatalba kérjük megküldeni elektronikus formában a dekan@med.unideb.hu címre! (Külön dokumentumként a kitöltött adatlap és a többi melléklet egy dokumentumként.)

 

Pályázat benyújtásának feltétele:

Csak azok a nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, akik adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek a két utolsó aktív félévben azon a szakon, amelynek eredményei alapján benyújtották a pályázatukat.

 

A pályázathoz elektronikus formában, szkennelve benyújtandó dokumentumok:

-hitelesített indexmásolat (utolsó 2 félévről), melyet elektronikus formában kell megigényelni a tanulmányi előadótól

-nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata (angol, német, francia, olasz, spanyol és portugál nyelvből)

-közéleti tevékenység igazolása

-tudományos tevékenység igazolása (DETEP, TDK munka, demonstrátorság, előadások, poszterek stb.)

-szakmai önéletrajz

-kitöltött adatlap (aláírva, szkennelve)

Az adatlap letölthető a kari honlapról: https://aok.unideb.hu (OKTATÁS/GRADUÁLIS KÉPZÉS/HALLGATÓI PÁLYÁZATOK, DÍJAK résznél)

Az ösztöndíj 10 hónapra szól, melynek összege havonta 40.000 Ft.

 

ADATLAP

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 30. 08:12