Záróvizsga Gyakorlat

Tájékoztató V. éves záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról a 2024/2025. tanév 1. félévében

Tisztelt Hallgatók! 

Tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok rendjéről:

1. IV. évfolyam után nincs nyári gyakorlat, a záróvizsgás gyakorlat az V. év része.

A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy a végzős hallgatók már az 1. félévben is elvégezhetik az 1 hónapos kötelező intézeti/kórházi gyakorlatukat:

 

2 hónap közforgalmú gyógyszertárban vagy

1 hónap közforgalmú és 1 hónap intézeti gyógyszertárban töltendő.

2. Az V. évfolyam számára a 2024/2025. tanév 1. féléve a következőképpen alakul:

- 2024. július 15 szeptember 13. - 2 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (1. hónap: 07.15–08.11; 2. hónap: 08.12–09.13) 6 óra/nap

- 2024. szeptember 16– december 13-ig - 13 hét szorgalmi időszak; a mintatantervben előírt tárgyak felvétele és teljesítése 

- 2024. december 16– 2025. január 24-ig - 6 hét vizsgaidőszak

3. A gyakorlat megkezdésének feltételei:

- az V. éves záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az I-IV. évfolyam valamennyi kötelező tárgyát teljesítette

- a leendő V. éveseknek elektronikusan el kell küldenie a sipos.szilvia@pharm.unideb.hu email címre annak a gyógyszertárnak a fogadó nyilatkozatát, ahol az V. évf. I. félévének záróvizsga előtti gyakorlatát tölteni kívánja.

Kivétel ez alól a DE Klinikai Gyógyszertár fogadónyilatkozatai, azokat a Kar bekéri Önök helyett. Az intézeti/klinikai gyakorlat beosztását a Kar készíti el az előzetes felmérés alapján, kérjük, hogy a közforgalmú fogadókat a meglévő beosztást követően kezdjék el begyűjteni. Dr. Fehér Pálma tanárnő koordinálja a felmérést, amennyiben kérdésük van, a következő emailcímen elérhető: feher.palma@pharm.unideb.hu .

A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu honlapról: fogadó

Határidő: 2024. május 24.

4. Amennyiben a gyakorlat mindkét hónapját közforgalomban tölti, lehetőség szerint 2 különböző patikában kérjük letölteni. Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésével kapcsolatban.

5. A gyakorlatok tematikája megtalálható a következő linken: közforgalmi gyakorlati tematika

Kérjük, hogy a tematikáról tájékoztassák az oktatógyógyszerészüket!

6. Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a honlapunkon a következő linkre kattintva: Akkreditált gyakorlati helyek, valamint a https://www.gyoftex.hu weboldalon.

7.   A hallgató a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen- vagy negatív tüdőszűrő leletét (beutaló háziorvostól kérhető). 

8. A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a kari honlapról): nyomtatványok

- Tanulmányi Osztálynak papír alapon kell benyújtani a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti íveket, az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

- Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (heti 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a state.exam.practice@pharm.unideb.hu email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

Határidő: 2024. szeptember 20.

Üdvözlettel,

Tanulmányi Osztály

 

 

 

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 


 

    Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 29. 14:38