Záróvizsga Gyakorlat

Tájékoztató V. éves záróvizsga előtti szakmai gyakorlatról a 2022/2023. tanév 1. félévében

Tisztelt Hallgatók! 

Tájékoztatjuk Önöket a záróvizsga előtti szakmai gyakorlatok rendjéről:

1. IV. évfolyam után nincs nyári gyakorlat, a záróvizsgás gyakorlat az V. év része

2. Az V. évfolyam számára a 2022/2023. tanév 1. féléve a következőképpen alakul:

- 2022. július 11 – szeptember 9. - 2 hónap záróvizsga előtti szakmai gyakorlat (1. hónap: 07.11–08.07; 2. hónap: 08.08–09.9) 6 óra/nap

- 2022. szeptember 12 – december 9-ig - 13 hét szorgalmi időszak; a mintatantervben előírt tárgyak felvétele és teljesítése 

- 2022. december 12 – 2023. január 20-ig - 6 hét vizsgaidőszak

3. A gyakorlat megkezdésének feltételei:

- az V. éves záróvizsga előtti gyakorlat csak abban az esetben kezdhető el, ha a hallgató az I-IV. évfolyam valamennyi kötelező tárgyát teljesítette!

- a leendő V. éveseknek elektronikusan el kell küldenie a buka.tamas@med.unideb.hu email címre annak a gyógyszertárnak a fogadó nyilatkozatát, ahol az V. évf. I. félévének közforgalmú záróvizsga előtti gyakorlatát tölteni kívánja. A fogadó nyilatkozat letölthető a http://pharm.unideb.hu honlapról: fogadó

Határidő: 2022. május 27.

4. A közforgalmú gyakorlat 2 hónapját lehetőség szerint 2 különböző patikában kérjük letölteni. Tájékoztató a záróvizsgás gyógyszerészhallgatók gyakorlati idejére kötött hallgatói munkaszerződésével kapcsolatban.

5. A gyakorlatok tematikája megtalálható a kari honlapon a következő linken: tematika

6. Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a honlapunkon a következő linkre kattintva: gyógyszertárak, valamint a https://www.gyoftex.hu weboldalon.

Kérjük, hogy a tematikáról tájékoztassák az oktatógyógyszerészüket.

7.   A hallgató a záróvizsga gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen- vagy negatív tüdőszűrő leletét (beutaló háziorvostól kérhető). 

8. A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a kari honlapról): nyomtatványok

- Tanulmányi Osztálynak papír alapon kell benyújtani a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti íveket, az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

- Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (heti 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a state.exam.practice@pharm.unideb.hu email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

Határidő: 2023. szeptember 16.

Üdvözlettel,

Tanulmányi Osztály

 

A Dékáni Vezetés nevében:


Prof. Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékánhelyettes

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 


 

    Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43