Nyári Gyakorlatok

Tájékoztató gyógyszertári nyári gyakorlatról II-III. évfolyam számára

 

1. A gyógyszertári nyári gyakorlat időpontjai:

2022. július 4 – július 29. vagy 2022. augusztus 1 – augusztus 26.

2. A gyakorlat megkezdésének feltételei:

II. évfolyam után csak az a hallgató töltheti le az egy hónapos nyári gyakorlatot, aki a Gyógyszertechnológia I. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

III. évfolyam után csak az a hallgató kezdheti el az egy hónapos nyári gyakorlatát, aki a Gyógyszertechnológia III. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

A gyakorlat nem kezdhető- és nem végezhető vizsga- és szorgalmi időszakban, valamint a heteket egybefüggően szükséges letölteni.

II–III. évfolyam utáni egy-egy hónapos nyári gyógyszertári gyakorlat elsősorban közforgalmú gyógyszertárban töltendő. A kar dékánjának engedélyével gyógyszergyártó üzemben a két gyakorlati periódus alatt összesen 1 hónapot tölthetnek el a hallgatók. Dékáni kérvény leadása Neptunon keresztül 2022. május 27-ig.

Legkésőbb 2021. május 27-ig kell az évfolyamoknak excel táblázatban megadni a nyári gyakorlatra vonatkozó adatokat. A táblázatot a GYTK HÖK-től kapják meg és a fenti határidőig kell visszaküldeni a buka.tamas@med.unideb.hu email címre.

Név Gyakorlat időpontja Gyakorlat helye Város, cím Oktató gyógyszerész Melyik Egyetem akkreditálta?

3. A DE GYTK ill. másik egyetem akkreditált gyógyszertárában gyakorlatot tölteni szándékozó hallgatóktól fogadó nyilatkozatot nem kérünk, külön kérvényt nem kell beadniuk a kar dékánjának.

4. A külföldön gyakorlatot teljesíteni kívánó hallgatóknak acceptance letter-t kell kérniük a fogadó intézménytől és fogadó által kitölött accreditation questionnaire-rel együtt kérvényt benyújtania a kar dékánjának 2022. május 27-i határidővel. Nyomtatvány elérhető: https://pharm.unideb.hu/en/ Student–Practice menüpont alatt.

5. Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a http://pharm.unideb.hu Hallgatóknak–Szakmai Gyakorlatok–Általános információk menüpont alatt valamint a https://www.gyoftex.hu weboldalon.

6. A gyakorlatok tematikája megtalálható a http://pharm.unideb.hu Hallgatóknak–Szakmai Gyakorlatok–Nyári gyakorlatok–II. év utáni vagy III. év utáni menüpont alatt.

7. A  gyakorlathoz szükséges  orvosi vizsgálatok:

1) Oltási kiskönyv, igazolás (Hepatitis-B)

2) Egészségügyi kiskönyv

3) Egy éven belüli mellkas rtg. vagy negatív tüdőszűrő lelet

  • Tüdőszűrő beutaló a háziorvostól kérhető
  • Mellkas rtg-be beutaló a háziorvostól kérhető
  • Klinikai ambulancián feladott mellkas rtg,
  • Korábbi (1 éven belül) zárójelentésen, ambuláns lapon szereplő mrtg lelet

A hallgató  a nyári gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen, ill. tüdőszűrő leletét.

8. A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a fenti menüpont alatt):

Tanulmányi Osztálynak kell leadni papír alapon a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti ívet (6 óra/nap), az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie)

Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (kéthetente 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a summer.practice@pharm.unideb.hu email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük)

Leadási határidő: 2022. szeptember 23. 

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 07. 13:16