Prof. Sztaricskai Ferenc Alapítvány

A Dr. Sztaricskai Ferenc emlékdíj alapítása és célja

Dr. Sztaricskai Ferenc 1958-ban, friss diplomásként kezdte kutatóvegyész munkáját a Biogal Gyógyszergyár Kémiai

Kutatólaboratóriumában. 1963-ban – Bognár Rezső akadémikus meghívására – a KLTE Szerves Kémiai Tanszékére került. Egyik alapító tagja, majd 1987-től a vezetője lett az MTA és a Debreceni Egyetem közös Antibiotikum Kémiai Kutatócsoportjának, amelyet 18 éven át irányított. 1993-1998 között a KLTE Természettudományi Kar tudományos dékánhelyettese volt. 1996-ban alapító tagja volt a Gyógyszerészi Kémia Tanszéknek, amelyet 65 éves koráig vezetett. Kutatói tevékenysége mellett nagy gondot fordított az oktatói munkára. Hat könyve és könyvfejezete tanúskodik erről. Tudományszervező, egyetemi, közéleti tevékenysége példaértékű. Ennek elismeréseként részesült MTA Akadémiai Díjban, Hatvani Díjban, Szent-Györgyi Albert Díjban, Paracelsus Nagydíjban, és megkapta a The Kitasato Institute (japán) „Kitasato” érmét.

Több éven át szerkesztőbizottsági tagja volt az International Journal of the Antibiotics, Tokyo szakmai folyóiratnak.

Több mint tíz éven át volt elnöke az MTA Szerves- és Biomolekuláris Kémiai Bizottság Antibiotikum munkabizottságnak, alelnöke a Magyar Kemoterápiás Társaságnak. Influenza vírus elleni, Aglycoristocetinnel végzett kísérletekben 2012. januárjáig vett részt. Az eredmények 2012. szeptember 17-én jelentek meg a Journal of Virology nemzetközi folyóiratban.

Dr. Sztaricskai Ferenc professzor munkássága emlékének ápolása céljából a Sztaricskai család emlékdíjat alapít.

A Dr. Sztaricskai Ferenc emlékdíj évente egy alkalommal adományozható.

A díjjal oklevél és 80.000 Ft pénzjutalom jár.

A pénzjutalom és az oklevél előállításának fedezete az a felajánlás, amelynek 50%-ra a Sztaricskai család, 50%-ra a TEVA Gyógyszergyár Zrt. vállal kötelezettséget.

A díj a Sztaricskai család javaslatának figyelembevételével, a DE Gyógyszerész-tudományi Karának döntése után annak a Gyógyszerésztudományi Karon oktató azon 45 év alatti személynek adományozható, aki:

  • az oktatás, vagy
  • a kutatás, vagy
  • mindkét területen

kimagasló teljesítményt ért el, és az egyetem hírnevét öregbítette.

A döntést az arra jogosultaknak minden év május 30-ig kell meghozniuk.

A díj átadására a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának diplomaosztó ünnepségén kerül sor. A díj átadásáról a Kar tájékoztatja a sajtót.

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43