A kar története

A Debreceni Egyetemen a gyógyszerészképzés szervezetének kialakítását Mezey Géza professzor úr 1995-ben kezdte meg, amelynek eredményeként 1996-ban sikerrel elindult az első évfolyam oktatása a gyógyszerészképzés területén. A Gyógyszerésztudományi Intézet létrehozásához (2001) és annak felépítéséhez nélkülözhetetlen volt az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetésének kiemelkedő együttműködése, erőfeszítése, és folyamatos támogatása, amelyek munkatársainak aktív segítsége nélkül a Gyógyszerésztudományi Kar a jelenlegi formájában, nem jöhetett volna létre. A gyógyszerészképzés koordinálása és fejlesztése Mezey Géza professzor, a Gyógyszerésztudományi Intézet igazgatója kezébe összpontosult a professzor elhunytáig (2001. október 17).

Mezey Géza professzor 1939-ben született Budapesten. 1964-ben szerzett gyógyszerész diplomát. 1994-ig a Szegedi Egyetem Egyetemi Gyógyszertárának volt vezetője. Ekkor kérte fel az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetése, hogy szervezze meg és vezesse a gyógyszerészképzést Debrecenben. Nevéhez fűződik a Gyógyszerésztudományi Intézet megalapítása, amelynek haláláig vezetője volt. 2001-ben váratlanul hunyt el. 62 éves volt. Már nem érhette meg, hogy az általa létrehozott intézet 2003-ban Gyógyszerésztudományi Karrá alakult.

Mezey Géza alakította ki azt a stratégiát, amelynek keretében ma is működik a kar. Bár munkásságának jelentős része Szegedhez kötötte, Debrecenben maradandót alkotott - mondta professzor Úr halálának tizedik évfordulója alkalmából megrendezett megemlékezésen Parragh György. Kiemelte, hogy a jelenlegi vezetők, munkatársak akkor emlékeznek megfelelően az alapítóra, ha a professzor valamennyi álmát valóra váltják.

„Most, tíz év távlatából is fel tudom idézni Mezey Géza bölcsességet, nyugalmat és derűt sugárzó személyiségét” idézte fel a professzor emlékét Vecsernyés Miklós, aki a megemlékezésen hangsúlyozta: napjainkban is szükség lenne erre a kisugárzásra, tapasztalatra az élet és a szakma minden területén. „A debreceni gyógyszerészeti oktatás egyetemi szintű alapjainak lerakása, amely szinte a semmiből teremtődött meg, összeforrt Mezey professzor nevével. Mi, az utódok és munkatársak az általa lerakott alapokra építkezünk, és ennek szellemében folytatjuk a munkát tovább” - fogalmazott a dékán.

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43