Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Hány féléves a képzés, milyen érettségi szükséges?

Tíz, emelt szintű biológia és emelt szintű kémia vagy fizika érettségire van szükség.

 

Milyen tárgyak vannak?

A képzés első két évében az alapozó tárgyak (kémia, biológia, anatómia stb.) kapnak nagyobb hangsúlyt, majd a következő három évben a szakmai tárgyak (gyógyszerészi kémia, gyógyszertechnológia, gyógyszerhatástan, gyógynövény és drogismeret stb.) lesznek hangsúlyosak. A pontos mintatanterv, hogy milyen tárgyaink vannak, illetve a tárgyak tematikája, hogy mit kell tanulni, a Kari Tájékoztatóban elérhető. 

 

Melyik év a legnehezebb?

Ez egyénfüggő, de talán a IV. év, mert ott a második félévben négy szigorlatot kell teljesíteni, igaz ezek már szakmaiak, egymásra épülnek. Valamint még a II. év, ahol szintén több szigorlatot kell különböző alapozó tárgyakból teljesíteni.

 

Melyik tantárgy a legnehezebb?

Ez teljesen egyénfüggő, nem csak attól függ, hogy a tananyag milyen, hanem az egyéni szorgalomtól is. Egy másoknak könnyű tárgy is lehet nehéz, ha elhanyagolja valaki és az utolsó napon tanul rá, de egy viszonylag nehéz tárgy is könnyű, ha rendszeres volt az előadás-látogatás, illetve jól sikerültek a félévközi dolgozatok. Az egyetemen már mindenki saját maga osztja be az idejét, ezt a legnehezebb elsajátítani, hogy reálisan mérjük fel, milyen tárgyra mennyi időt kell szánni.

 

Mennyire kell a fizika?

Az első félévben van egy fizika kurzus, valamint az utána következő félévben egy biofizika és egy két féléves fizikai kémia kurzus. Ezek azok a tárgyak, amik jobban épülnek a fizikai tudásra a további tárgyak inkább kémia vagy biológia tárgykörébe tartoznak.

 

Mennyire kell a kémia? Mennyi kémiát kell tanulni?

Az első két év alapozó tantárgyakról szól, ezeknek tantárgyak elég nagy hányadát teszik ki, mind elméleti órákkal, előadásokkal, mind gyakorlatokkal. Általános kémia, fizikai kémia, szerves kémia, szervetlen kémia ezen belüli kvalitatív és kvantitatív analitikai kémia, kolloid kémia, biokémia, gyógyszerészi kémia. Ezekhez kapcsolódóan sok laborgyakorlat van, minden gyakorlat elején általában dolgozatírás szokott lenni, illetve előre megírt jegyzőkönyvvel is kell készülni. Reakcióegyenletek felírása, számolási feladatok, szerves kémiai szintézisek, vegyületek szerkezeti képletének ismerete, és hasonló feladatokra kell számítani. Az első két év elteltével a biológiával kapcsolatos illetve a gyógyszerészettel kapcsolatos szakmai tárgyak kerülnek túlsúlyba.

 

Lehetséges átjelentkezés más szakról például általános orvosiról, vegyészmérnökiről?

A DE-GYTK, mint átvevő nem engedélyez átlépést: más képzési irányú karokról, felsőoktatási intézményekből, valamint ÁOK-ról és FOK-ról GYTK-ra, ill. egészségügyi főiskolai szakokról. Röviden, a fent említett karok szakjairól nincs átvétel szakunkra, kizárólag felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. Más egyetem Gyógyszerésztudományi Karáról az a hallgató kérheti átvételét, aki legalább két érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, azon a képzőhelyen ahová felvételt nyert. Átvétel csak tanévkezdéskor engedélyezhető. Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig kerülhet sor a Kar szabad létszámkeretének terhére. A további feltételekről a Kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást. A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a korábban teljesített tárgyak, kurzusok kreditjét csak abban az esetben fogadja el, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75 százalékos, és a korábban megszerzett kredit és a kérvény benyújtása között eltelt idő kevesebb, mint hat év.

 

Miért a Debreceni Egyetem és nem más képzőhely?

A DE-GYTK képzése nagyon hallgatóbarát, mindig az esetlegesen felmerülő problémák megoldására törekszünk, közösen, együttműködve a hallgatókkal. A Debreceni Egyetemen egyedülállóan sok lehetőség van TDK munkát végezni. Az intézetek, tanszékek modernek, korszerű eszközökkel, gépekkel felszerelve, így az oktatás egy nagyon modern környezetben zajlik. Debrecen Budapestnél kisebb város, így azok, akik nem szeretik a nagyvárosi rohanást, itt jobban érezhetik magukat. Az előadásokra, gyakorlatokra nem kell sokat utazni, ezek helyszínei egymástól néhány percre találhatók, sokszor ugyanabban az épületben, így kényelmesen oda lehet érni mindenhová, nem kell sietni, tömegközlekedést használni ahhoz, hogy odaérj egyik óráról a másikra. Valamint a Debreceni Egyetem egy tudományegyetem, így a más szakra jelentkező barátokkal lehet közös kollégiumba pályázni, közös albérletet választani, a szórakozási lehetőségek is egyformán elérhetőek. Akár még az is megoldható, hogy ugyanazt a szabadon választható tárgyat vegye fel egy gyógyszerész vagy egy humán, agrár stb. szakon tanuló hallgató.

 

Egyetemi évek alatt van-e lehetőség kutatásra, és hol, milyen témában?

Ahogy az előbb említésre került, a TDK, a tudományos diákköri munka ezt a célt szolgálja. A hallgatóknak lehetősége van a különböző tanszékeken, intézeteken folyó kutatómunkába bekapcsolódni, így a projekteken belül végzett saját kísérletek alapján írhatják majd a diplomamunkájukat. A Gyógyszerésztudományi Kar intézetei nagy számban fogadnak hallgatókat, a Gyógyszertechnológiai Tanszék új, hatékonyabb gyógyszerformák fejlesztésén dolgozik, a Biofarmácia Tanszék célzott daganatterápián, a Gyógyszerészi Kémiai Tanszék új hatóanyagok kémiai szintézisét végzi, míg a Farmakognóziai Részleg a gyógynövényekből izolál új hatóanyagokat, valamint a Gyógyszerhatástani Tanszék különböző hatóanyagok hatásmechanizmusát kutatja. Ugyanakkor, mivel a Debreceni Egyetem egy tudományegyetem, a gyógyszerészhallgatóknak lehetősége van bármilyen Általános Orvostudományi vagy a Technológiai és Természettudományi Karhoz tartozó intézetnél végezni kutatómunkájukat.

 

Van-e a tanulás mellett elég szabad idő?

Igen, ügyesen be lehet osztani a tanulásra és a kikapcsolódásra szánt időt. Bár sok időt és energiát kell a tanulásra fordítani, hamar fel lehet venni a ritmust, amit az egyetem diktál és mindenki ki tudja alakítani a saját maga rendszerét, időbeosztását. A tanulás mellett az egyetem, illetve Debrecen városa is nagyon sok szabadidős tevékenységet, programot kínál a hallgatók számára.

 

Van olyan óra, amin gyógyszert lehet készíteni?

Igen, négy féléven keresztül az ún. receptúrai gyógyszertechnológia gyakorlatok, ahol gyógyszert kell készíteni, mint egy közforgalmú gyógyszertárban. Továbbá három félév üzemi gyakorlat is van, ahol például tablettákat, infúziókat, injekciókat kell készíteni, valamint ezen felül kötelező nyári gyakorlatokon is lehet gyógyszert készíteni valamint ipari gyakorlatszerzésre is van lehetőség.

 

Vannak szakmai gyakorlatok?

A II–III. évfolyam utáni egy-egy kötelező hónapos nyári gyógyszertári gyakorlat elsősorban magyarországi közforgalmú gyógyszertárban töltendő. A kar dékánjának engedélyével 2-2 hét teljesíthető gyógyszergyártó üzemben. A külföldön gyakorlatot teljesíteni kívánó hallgatóknak szintén kérvényt benyújtani a kar dékánjának. A 6 hónapos (2+4 hónapos bontásban) záróvizsga előtti szakmai gyakorlatból 5 hónapot hazai közforgalmú gyógyszertárban kell teljesíteniük a hallgatóknak, ill. 1 hónapot kórházi/klinikai gyógyszertárban kell letölteniük.

 

Az Erasmus programot igénybe lehet venni?

A külföldi fogadó intézmények mintatantervei jellemzően különböznek a miénktől, ezért hallgató végzésének időpontja kitolódhat, ha egész félévet tölt kint valaki. Ugyanakkor az aktuálisan elérhető lehetőségekről az Egyetem Erasmus irodája, illetve a kari Erasmus koordinátor tud felvilágosítást nyújtani. Mindazonáltal a nyári gyakorlat külföldön töltése is megoldható az Erasmus keretén belül, amivel rendszeresen élnek a debreceni hallgatók. A részletekről a Debreceni Egyetem Erasmus oldalán tájékozódhattok.

 

Mi történik akkor, ha valamilyen tantárgyból megbukik valaki?

Egy szemeszterben tantárgyanként 3 vizsgalehetőséggel lehet élni, ha az első alkalommal (A) a vizsga nem sikerül, akkor van lehetőség újra próbálkozni még két alkalommal (B, C). Ha az adott félévben nem sikerül teljesíteni a tárgyat, akkor azt újra fel kell venni a következő tanévben. Összesen háromszor lehet egy tantárgyat felvenni és összesen hatszor lehet belőle vizsgázni. A gyógyszerészképzés osztatlan, illetve a tárgyak egymásra épülnek, így például nem lehetséges egy szerves kémia II. tárgyat felvenni a szerves kémia I. teljesítése nélkül. Így, ha egy olyan tárgyat nem sikerül időben teljesíteni, amire később több tárgy épül, akkor kitolódik a végzés ideje.

 

Milyen területeken, pozíciókban lehet elhelyezkedni végzés után?

A gyógyszerészi hivatás nagyon sokszínű és szerteágazó. Gyógyszerész diplomával el lehet helyezkedni a mindenki által ismert ún. közforgalmú gyógyszertárakban, ahol a betegek gyógyszerellátását végzik, az orvos által vényre rendelt gyógyszerekkel ők látják el a betegeket, illetve vény nélkül kapható ún. OTC készítményekkel tudnak segíteni a betegeknek. Fontos szerepük van a gyógyszerészi gondozásban, tanácsokkal látják el a patikába érkező betegeket, emellett gyógyszertárban készülő gyógyszereket (magisztrális készítményeket) készítenek el. A kórházakban klinikai gyógyszerészként, közvetlenül lehet segíteni az osztályokon dolgozó orvosok munkáját, egyedi infúziókat lehet előállítani vagy gyógyszerkísérletekben segédkezni. Emellett az iparban dolgozó gyógyszerészek a gyógyszergyártás folyamatának bármely szakaszába bekapcsolódhatnak, különböző területen helyezkedhetnek el: foglalkozhatnak gyógyszerek törzskönyvezésével, minőségbiztosítással, kutatás-fejlesztéssel, gyártási folyamatokban vesznek részt, felügyelik azt, illetve a marketingben is részt vehetnek, mint gyógyszerismertetők (látogatók). Továbbá egyetemek és más kutatás-fejlesztéssel, analitikával foglalkozó nem gyógyszeripari cégek is szívesen fogadják a gyógyszerész diplomával járó szemléletet, tudást.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43