Gyógyszerfelügyeleti és Gyógyszergazdálkodási Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Oktatás

Gyakorlati
jegyzet

 

A  tanszék célja, hogy átfogó képet adjon a gyógyszertárak és a gyógyszerek forgalmazásával kapcsolatos eljárások és kötelezettségek rendszeréről, illetve összekapcsolja az elméleti tárgyakban elsajátított,  a gyógyszerkutatás és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek  gazdasági és tudományos oldalát, és példaként  bemutassa az egyes termékekre vonatkozó biztonságosság és a kockázatok értékelésével kapcsolatos eredményeket.

Az oktatott kurzusokon keresztül a gyógyszerészhallgatók megismerkednek:

egyrészt a gyógyszerügyi szervezés és gyógyszergazdálkodás elméleti és gyakorlati szempontjaival, a makrogazdaság és az azt befolyásoló elemek szerepével, valamint a körülvevő ipari környezet jogszabályi aktualitásaival.

A kurzusok kapcsán megtárgyalt ismeretek kitérnek a gyógyszerfejlesztés és a  gyógyszermarketing területeire, így azok szorosan kapcsolódnak a gyógyszerészi, az ipari és egyetemi kutatói munkavalamint a gyógyszerfejlesztés és klinikai vizsgálatok szakterületeihez mint alapozó ismeretanyag. Az itt tárgyaltak nélkülözhetetlen elemei, és egyebn átfogják a gyógyszerészet valamennyi területét.

Az oktatott tantárgyakon keresztül az alapszintű szervezeti és jogi háttérinformációk megszerzésén túl a hallgatók betekintést kapnak a magyar (GYEMSZI-OGYI) és az európai gyógyszerügyi (EMA)  hatóságok működési rendszerébe. Mindezen tevékenységek összehangolt működése, melyek a biztonságos és hatékony alkalmazást célozzák, a kinyert adatok és a hatósági előírások végsősoron mind hozzájárulnak a kezelések során a biztonságosabb gyógyszeralkalmazások gyakorlatához és a betegek biztonságához

Az elméleti tárgyakban megismert gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos fogalmak a  gyógyszerekkel kapcsolatos előnyök és kockázatok (benefits/ risks) értékelő elemzések bemutatásásn keresztül kiemelei ezek gyakorltai jelentőségét és a mindennapos és az időszakos jelentések, a farmakovigilancia tevékenység szerepét és fontosságát.

Bemutatjuk, hogy a tudományosan megalapozott és tevékenységből származó adatok milyen szerepet kapnak a felhasználói oldalon az egyén és a társadalom szintjén, másrészt pedig azt, hogy az értékelések milyen szerepet kapnak a gyártói- fejlesztői oldalon is a fejlesztéseket meghatározó döntések előkészítésében.

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 20. 08:29