DETEP

 

HÍREK        SZABÁLYZAT       HATÁRIDŐK      LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 2008 óta működik.

Azoknak a hallgatóknak szól, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni.

A szabályzat szerint minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgatónak szól, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik min. 2 lezárt félévvel.

Célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, a  PhD képzésbe való bejutását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelése.

A kutatómunka témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett történik (nem órákat kell felvenni, hanem kutatómunkát folytatni, amit aztán valamilyen fórumon meg kell jelentetni, pl. publikáció, előadás, poszter,). Bele tartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe

A Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele.

Képzési kredit: félévente max. 3 , az előírt óramennyiségen túl, a témavezetővel egyeztetve, ingyen. Ez lehetőség, nem követelmény.

Bekerülés módjai

egyéni jelentkezéssel: minden szeptemberben és februárban → Neptun üzenet, munkaterv (fontos, hogy legyen téma + témavezető), elektronikus jelentkezés a detep.unideb.hu oldalon

A program felépítése

A kutatómunkát a hallgatók a tanszékeken, témavezető segítségével végzik. A tanszéki tevékenységet a kari DETEP bizottságok fogják össze. A tehetséggondozás vezető testülete a Tehetségtanács, melynek elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes, aki 2013. július 1. óta Prof. Dr. Csernoch László. T

Ösztöndíj

Minden naptári év elején lehet pályázni a DETEP ösztöndíjra. Azok pályázhatnak, akik az előző naptári évben valamilyen teljesítményt, produktumot hoztak létre, ezeket teljesítménykategóriába soroltuk, és teljesítménykreditekkel jutalmazzuk.

Diplomamelléklet
Oklevél + kimutatás a teljesítménykreditekről

Előnyt jelenthet mesterképzésre, PhD-ra jelentkezésnél

A Gyógyszerésztudományi Kar DETEP Bizottságának összetétele

Dr. Bácskay Ildikó Oktatási Dékánhelyettes

Dr. Lekli Istán DETEP koordinátor

Tóth Anita Sántha Kálmán Szakkollégium alelnöke

Papp Júlia HÖK

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43