Nyári Gyakorlatok

Tájékoztató gyógyszertári nyári gyakorlatról I/II-III. évfolyam számára

Tisztelt Hallgatók!

 

A tárgyjelentkezést követően ezúton tájékoztatjuk a nyári gyakorlat részleteiről:

1. A gyógyszertári nyári gyakorlat időpontjai:

2024. július 8 – augusztus 2. vagy 2024. július 22 – augusztus 16.

2. A gyakorlat megkezdésének feltételei:

 

A tanulmányaikat 2023 szeptemberében vagy azt követően megkezdő hallgatók I. évfolyamot követően is teljesíthetik a gyakorlatot.

 

2022 szeptemberében vagy korábban kezdő hallgatók esetében:

 

II. évfolyam után csak az a hallgató töltheti le az egy hónapos nyári gyakorlatot, aki a Gyógyszertechnológia I. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

III. évfolyam után csak az a hallgató kezdheti el az egy hónapos nyári gyakorlatát, aki a Gyógyszertechnológia III. elmélet és gyakorlat tárgyat teljesítette.

 

A gyakorlat nem kezdhető és nem végezhető vizsga- és szorgalmi időszakban, valamint a heteket egybefüggően szükséges letölteni. A gyakorlatot legkésőbb 2024. augusztus 16-ig be kell fejezni.

 

I/II–III. évfolyam utáni egy-egy hónapos nyári gyógyszertári gyakorlat elsősorban közforgalmú gyógyszertárban töltendő. A kar dékánjának engedélyével gyógyszergyártó üzemben a két gyakorlati periódus alatt összesen 1 hónapot tölthetnek el a hallgatók.

 

Dékáni kérvény leadása Neptunon keresztül 2024. május 24-ig.

Legkésőbb 2024. május 24-ig kell az évfolyamoknak excel táblázatban megadni a nyári gyakorlatra vonatkozó adatokat. A táblázatot a GYTK HÖK-től kapják meg és a fenti határidőig kell visszaküldeni a buka.tamas@med.unideb.hu email címre.

Név

Gyakorlat időpontja

Gyakorlat helye

Város, cím

Oktató gyógyszerész

Melyik Egyetem akkreditálta?

3. A DE GYTK ill. másik egyetem akkreditált gyógyszertárában gyakorlatot tölteni szándékozó hallgatóktól fogadó nyilatkozatot nem kérünk, külön kérvényt nem kell beadniuk a kar dékánjának.

  4. A külföldön gyakorlatot teljesíteni kívánó hallgatóknak acceptance letter-t kell kérniük a fogadó intézménytől és fogadó által kitölött accreditation questionnaire-rel együtt kérvényt benyújtania a kar dékánjának 2024. május 24-i határidővel. Nyomtatvány elérhető: https://pharm.unideb.hu/en/ StudentPractice menüpont alatt.

5. Akkreditált gyógyszertárak listája elérhető a linkre kattintva valamint a https://www.gyoftex.hu weboldalon.

     6. A gyakorlatok tematikája megtalálható a http://pharm.unideb.hu HallgatóknakSzakmai GyakorlatokNyári gyakorlatok–I/II. év utáni vagy III. év utáni menüpont alatt.

7. A  gyakorlathoz szükséges  orvosi vizsgálatok:

1) Oltási kiskönyv, igazolás (Hepatitis-B)

2) Egészségügyi kiskönyv

3) Egy éven belüli mellkas rtg. vagy negatív tüdőszűrő lelet

Tüdőszűrő beutaló a háziorvostól kérhető

Mellkas rtg-be beutaló a háziorvostól kérhető

Klinikai ambulancián feladott mellkas rtg,

Korábbi (1 éven belül) zárójelentésen, ambuláns lapon szereplő mrtg lelet

 

A hallgató a nyári gyakorlatra köteles magával vinni az egészségügyi kiskönyvét, oltási könyvét és egy éven belüli mellkas röntgen, ill. tüdőszűrő leletét.

8. A gyakorlat teljesítésének igazolása (a nyomtatványok letölthetők a fenti menüpont alatt):

Tanulmányi Osztálynak kell leadni a gyakorlat végén Neptunon keresztül a hallgatói minősítő lapot, a jelenléti ívet (6 óra/nap), az elektronikus munkafüzet értékelőlapját (az említett nyomtatványokat az oktató gyógyszerésznek alá kell írni és le is kell pecsételnie).

Kar felé az elektronikus munkafüzetet egy fájlban (kéthetente 1 gyakorlati példa), a gyakorlat végén elektronikusan kell elküldeni a summer.practice@pharm.unideb.hu email címre (nem kell aláíratni és lepecsételtetni és kinyomtatott formában sem kérjük).

Leadási határidő: 2024. augusztus 16. 

A tanulmányaikat 2022 szeptemberében vagy azt követően megkezdő önköltséges hallgatóknak a felvett nyári gyakorlat az önköltségi díjba beszámít.

Üdvözlettel:

Tanulmányi Osztály

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 29. 14:41