Gyógyszerészi Kémia Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

Oktatás

Gyakorlati
jegyzet

Diplomamunka témák

Publikációs Lista

Magyar-indiai TÉT Együttműködés

MTA TKI, Oligoszacharid Kémiai Kutatócsoport

       

 

A DE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Tanszékének története évszámokban:

1996: a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) és a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) közös képzésben megindítja a gyógyszerész szakot Debrecenben

1996: a KLTE-TTK-n működő MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport keretén belül megalakul a KLTE-MTA Gyógyszerészi Kémia Tanszék

1998 szeptembere: az első harmadéves gyógyszerész évfolyam megkezdi gyógyszerészi kémia tanulmányait a Gyógyszerészi Kémia Tanszéken

2000: A három debreceni egyetem, a KLTE, a DOTE és a DATE (Debreceni Agrártudományi Egyetem) Debreceni Egyetem néven egyesül

2003: A DE Orvos és Egészségtudományi Centrumának (OEC) keretein belül megalakul a Gyógyszerésztudományi Kar, az új kar öt önálló tanszékének egyike a Gyógyszerészi Kémia Tanszék

2004: megindul az angol nyelvű képzés a Gyógyszerésztudományi Karon

2006: megkezdődik gyógyszerészi kémia tantárgy oktatása angol nyelven

2012: Az MTA-DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoport megszűnésével a csoport három munkatársa a Gyógyszerészi Kémia Tanszék alkalmazásába kerül

2013: Megalakul a DE önalló Gyógyszerésztudományi Kara.

A Dr. Mezey Géza egyetemi tanár vezetésével 1996-ban megindult debreceni gyógyszerészoktatás keretében az első harmadéves évfolyam gyógyszerészi kémia képzése 1998-ban vette kezdetét. Az első néhány évben a Dr. Sztaricskai Ferenc által vezetett Gyógyszerészi Kémia Tanszék teljes oktatói gárdáját a Bognár Rezső akadémikus által 1961-ben megalapított MTA Antibiotikumkémiai Kutatócsoport munkatársai alkották. A Gyógyszerésztudományi Kar 2003. évi megalakulásával a Tanszék munkatársai egyetemi alkalmazásba kerültek. 2012-ben három új oktató kerül a Tanszékre a Lipták András akadémikus által 1996-ban alapított MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoportból.

A Tanszék alapító vezetője 1996-tól 2001-ig Dr. Sztaricskai Ferenc volt, majd 2001-től 2012-ig Dr. Herczegh Pál egyetemi tanár látta el a tanszékvezetői feladatot. Tőle Dr. Borbás Anikó egyetemi tanár, a jelenlegi tanszékvezető vette át a funkciót.

Dr. Borbás Anikó korábban a Lipták András akadémikus által 1996-ban alapított MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoport megszűnésével a volt munkatársak egy része a Tanszékre kerül. A Gyógyszerészi Kémia Tanszék tudományos kutatási területét a két kutatócsoport hagyományai határozzák meg.

Oktatási feladatok

A Tanszék elsődleges feladata a gyógyszerészhallgatók képzése, ezen kívül részt vesz vegyész, vegyészmérnök, biomérnök és biotechnológus hallgatók oktatásában is. A gyógyszerésztudományi doktori iskola keretében posztgraduális képzés is folyik, valamint részt vesznek a tanszék oktatói a gyógyszerész továbbképzésben is.

Oktatott tárgyak

 • Gyógyszerészi kémia elmélet I.: GYGKE01G5
 • Gyógyszerészi kémia elmélet II.: GYGKE03G6
 • Gyógyszerészi kémia gyakorlat I.: GYGKE02G5
 • Gyógyszerészi kémia gyakorlat II.: GYGKE04G6
 • Minőségbiztosítás: GYMIN01G9
 • Kémiai biológia (biotechnológus képzés)

Választható és speciális kurzusok

 • Védőcsoportok kémiája OT-GDI-T40
 • A kémiai biológia alapjai OT-GDI-T54
 • Védőcsoport-manipulációk a szénhidrátkémiában T_PK5310
 • Gyógyszerhatóanyagok kémiai szintézise: GYGHK4104
 • Glikokonjugátumok szintézise OT-GDI-T50
 • Véralvadásgátló vegyületek kémiája
 • Bevezetés a tudományos kutatásba
 • Természetes vegyületek kémiája: GYTEV04
 • Kábítószerek: GYKAB41G7
 • Kémiai biológia: GYKEB41G8

Tanszéki szeminárium keretében megtartott előadás-sorozat a 2019/2020-as tanévben

 

2019. október 01.             Dr. Csávás Magdolna:         Multivalens szénhidrátok szintézise

2019. október 16.             Dr. Herczeg Mihály:            Oligoszacharidok és építőelemeik szintézise

2019. november 06.         Dr. Bakai-Bereczki Ilona:    Antivirális és antibakteriális neuraminsav- kinasav- és glikopeptid antibiotikum-származékok szintézise

2019. november 13.         Dr. Bege Miklós:                  Cisztein nukleinsavak szintézise

2019. november 20.         Debreczeni Nóra:                Ikernukleozidok szintézise és tioladdíciós reakciók vizsgálata bilógiai hatásvizsgálatokhoz

2019. november 26.         Dr. Kelemen Viktor:             Fotoiniciált tiol-én addíciós reakciók

2019. december 04.         Lőrincz Eszter:                     Antivirális neuraminsav és kinasav származékok szintézise

2019. december 11.         Demeter Fruzsina:            A Psl exopoliszacharid pentaszacharid részének  hatékony szintézise

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 20. 08:41