Általános tájékoztató

Tájékoztatás a DE GYTK Oktató gyógyszerészeinek a nyári és a záróvizsga előtti közforgalmú gyakorlatokkal kapcsolatban

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Vezetése és oktatói nevében először is engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki Önöknek, hogy oktató gyógyszerészekként részt vesznek a magyar és angol nyelvű gyógyszerészhallgatók gyakorlati oktatásában. A Kar vezetése nagy hangsúlyt kíván fektetni a nyári és záróvizsga előtti gyakorlati képzésben részvevő gyógyszerész kollégákkal történő kommunikációra és a megfelelő visszacsatolásra is. Ezért szeretnénk oktató gyógyszerészeinket megkérni, hogy a hallgatóinkkal és a gyakorlati képzési programmal kapcsolatos észrevételeiket számunkra elektronikusan a megadott email címre jelezni szíveskedjenek:  vaszily.maria@pharm.unideb.hu.

Mindemellett kérjük, hogy hallgatóink záróvizsga előtti gyakorlati képzése során vegyék figyelembe az alábbi tudnivalókat és azon letölthető dokumentumainkat, amelyek a könnyebb és gördülékenyebb oktatást teszi lehetővé. A dokumentumok elérhetők a Kari Honlapról.

A záróvizsga előtti szakmai gyakorlat időtartama 6 hónap (2 + 4 hónapos bontásban), amely közforgalmú záróvizsga előtti szakmai gyakorlatra akkreditált gyógyszertárban teljesíthető. Az akkreditációs kérdőív tulajdonképpen egy ún. önellenőrző kérdőív kitöltése, amelyben a Kar a személyi és tárgyi feltételeiről érdeklődik a gyógyszertárnak. Az oktató gyógyszerésznek szakvizsgával kell rendelkeznie. A gyakorlati tematikák honlapunkról letölthetők. A záróvizsga előtti gyakorlat során 1 hónapot intézeti gyógyszertárban kell eltölteni. A záróvizsga előtti gyakorlatokra fogadónyilatkozatot kell kitölteni. A hallgatónak ki kell tölteni a titoktartási nyilatkozatot is. A záróvizsgás gyakorlat több részre osztott, kreditértékei a honlapon megtekinthetők. A blokkok a kreditértékek miatt javasoltan 5-5 hetes bontásban teljesítendők. A hallgató töltheti a gyakorlatát egy közforgalmú gyógyszertárban is, 6 hetet meghaladóan, de ebben az esetben kérjük vegyék figyelembe a Magyar Gyógyszerészkamara állásfoglalását. Ebben az esetben a záróvizsgás gyakorlatokban résztvevő gyógyszertárakkal a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara köt szerződést. A hallgatóval pedig a gyógyszertárnak kell munkaszerződést kötnie.

A hallgatónak a gyógyszertárban eltöltött időről jelenléti ívet kell kitölteni, amely a csatolandó elektronikus munkafüzettel, a hallgatói minősítő és értékelő lappal együtt a gyakorlatok igazolásához szükséges. A dokumentum minták csatoltan találhatók. A gyakorlat igazolásához papír alapon az oktató gyógyszerész aláírásával és a gyógyszertár pecsétjével igazolva az alábbi dokumentumokat kell a hallgatónak benyújtania: jelenléti ív, az elektronikus munkafüzet értékelő lapja, és a záróvizsga gyakorlatot minősítő lap. Az elektronikus munkafüzetet az alábbi email címre, egy docx, doc vagy pdf fájlban a gyakorlat végén kell elküldeni.: sipos.szilvia@pharm.unideb.hu. Az elektronikus munkafüzetben hetente egy gyakorlati példát kell leírnia a hallgatónak, amely lehet pl. egy gyógyszerkészítés vagy expediáláshoz kötött betegbiztonsági ellenőrzés leírása, de akár egy napi gyógyszerrendelés elveinek megbeszélése is a kiadott tematikák alapján.

Végül engedjék meg, hogy a Kar vezetése nevében is megköszönjük áldozatkész munkájukat, amelyet a jövő gyógyszerészeinek nevelése érdekében végeznek!

Köszönettel és üdvözlettel:


Prof. Dr. Bácskay Ildikó
Oktatási Dékán helyettes

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2023. 01. 19. 14:43