Gyógyszertechnológiai Tanszék

Tanszéki
munkatársaink

 

  Kísérleti üzem Gyakorlati
jegyzet
PhHg VIII hivatalos nevek és keresztjelzések

 

               A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszertechnológiai Tanszéke Magyarország második legnagyobb városában, Debrecenben található. A Debreceni Egyetemen nagy hagyománya van a magas színvonalú oktató- és kutatómunkának, és ebben a küldetésében a Gyógyszerésztudományi Kar is elkötelezetten támogatja az Egyetemet. A Gyógyszertechnológiai Tanszéket 1996-ban alapították, működése azóta is folyamatos.

 

Elérhetőségeink:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Tel/fax: +3652/411-717/54023

email: gytk@pharm.unideb.hu

 

 

 

 

 

 

Oktatás

               Tanszékünkön mind magyar-, mind angol nyelvű képzés elérhető a gyógyszerészhallgatók számára, emellett az ERASMUS programban részt vevő hallgatók száma is évről évre növekszik. Oktatóink nemzetközileg elismert, a tudományos munkában is tevékenyen közreműködő kutatók. Képzéseink során a magas színvonalú elméleti oktatás mellett kiemelt szerepet kapnak a gyakorlati órák is. Ezeket jól felszerelt, korszerű műszerekkel is ellátott laboratóriumainkban tartjuk. A magyar gyógyszerészképző helyek között egyedinek számít ipari gyógyszerkészítési laboratóriumunk. A gyakorlati képzésünk során a hallgatóink megszerzik a receptúrai-, a középüzemi- és az üzemi méretű gyógyszergyártáshoz szükséges alapvető gyógyszertechnológiai ismereteket.

               Tanszékünk több féle gyógyszertechnológiával kapcsolatos tantárgyat oktat, illetve több egyéb gyógyszerészi kurzus oktatását felügyeli.

Kurzusok

 • Kötelező tantárgyak
  • Gyógyszertechnológia elmélet. I.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. II.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. III.
  • Gyógyszertechnológia elmélet. IV.
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat I. (Recepturai gyógyszerkészítés I.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat II. (Recepturai gyógyszerkészítés II.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat II. (Üzemi gyógyszerkészítés I.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat III. (Recepturai gyógyszerkészítés III.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat III. (Üzemi gyógyszerkészítés II.)
  • Gyógyszertechnológia gyakorlat IV. (Üzemi gyógyszerkészítés III.)
  • Ipari gyógyszergyártás
  • Gyógyszerészi kommunikáció
  • Gyógyszerész propedeutika
  • Gyógyszeres interakciók

 

 • Kötelezően választható tantárgyak
  • Gyógyszeripari szakmai gyakorlat
  • Ipari gyógyszerészet gyakorlat
  • Középüzemi Gyógyszergyártás
  • Biokozmetikumok
  • Nanogyógyszerek
  • Táplálásterápia
  • A gyógyszeripar működési rendje –Törzskönyvezés
  • Bevezetés a tudományos kutatásba
  • Gyógyszertári adminisztráció
  • Jogi ismeretek gyógyszerészeknek
  • Állategészségügyi ismeretek

 

 • Szabadon választható tantárgyak
  • 3D-s nyomtatás alkalmazási lehetőségei a Debreceni Egyetemen
  • Kárpát-medencei kutatási kapcsolatok és együttműködések lehetőségei az oktatásban, Gyógynövények modern megközelítésben
  • Biokémia felzárkóztató kurzus

 

 

 

Kutatás-fejlesztés

 

               Tanszékünk szerteágazó kutatási tevékenységének fő irányvonalát a modern, innovatív gyógyszerformák kifejlesztése és jellemzése adja. A szájon át alkalmazandó, módosított hatóanyagleadású szilárd gyógyszerformák, helyileg alkalmazandó formulációk, 3D nyomtatással előállítható gyógyszerek, mikro- és nanorészecskék, liposzómák, mikro- és nanoemulziós rendszerek, illetve az ezekhez használható segédanyagok vizsgálatai tartoznak a Tanszék főbb kutatási témái közé. Kiemelten foglalkozunk felületaktív anyagokkal és ciklodextrinekkel, melyeknek segédanyagként fontos szerepük van a hatóanyagok vízoldékonyságának növelésében és felszívódásuk fokozásában. Laboratóriumainkban lehetőség van a fentebb említett gyógyszerhordozó rendszerek fizikai-kémiai és biológiai vonatkozású vizsgálatainak elvégzésére. Sejttenyésztő laboratóriumunkban többféle sejtvonal és in vitro barrier modell áll rendelkezésre a biokompatibilitási és biohasznosíthatósági vizsgálatok kivitelezéséhez.

               A Tudományos Diákkör (TDK), illetve a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) működése révén a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatóink bekapcsolódhatnak a Tanszék mindennapos kutatómunkájába, számos érdekes téma közül választhatnak, melyből később magas színvonalú TDK dolgozatot és/vagy diplomamunkát készíthetnek.

               Egy nemzetközileg is aktív kar részeként a Gyógyszertechnológiai Tanszék is fontosnak tartja kollaborációs projektekben való részvételt, a már meglévő partneri kapcsolatok ápolását és újabbak kialakítását. Kooperációs partnereink között egyetemek, kis- és közepes méretű vállalkozások és nagy gyógyszeripari vállalatok is vannak.

Kooperációs partnerek

Egyetemek

Szervezetek

Vállalatok

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (Szeged)

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Teva Gyógyszergyár (Debrecen)

Semmelweis Egyetem GYTK Gyógyszerészeti Intézet (Budapest)

Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság

Richter Gedeon nyRt. (Budapest)

PTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet (Pécs)

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

CycloLab (Cyclodextrin Research and Development Laboratory) (Budapest)

Szent István Egyetem (Gödöllő)

 

Gattefossé Chemical Company (Lyon,Franciaország)

Vasile Goldis Western University of Arad (Arad, Románia)

 

Meditop Gyógyszeipari Kft. (Pilisborosjenő, Hungary)

 

Claude Bernard University Lyon 1 (Lyon, Franciaország)

 

BASF (Mannheim, Németország)

Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biofizikai Intézet, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (Szeged)

 

Fempharma Kft. (Debrecen, Hungary)

Cranfield Defence and Security, Cranfield University (Shrivenham, Swindon, Egyesült Királyság)

 

 

Technical University of Lisbon (Lisbon, Portugália)

 

 

 

 

 

Laboratóriumaink 

               Tanszékünkön a gyógyszerészhallgatók a különféle oktató laboratóriumainkban megismerkedhetnek a gyógyszertári-, a középüzemi- és az ipari méretű gyógyszerkészítéssel is. Emellett jól felszerelt kutató laboratóriumainkban intenzív-, sokféle gyógyszerészi kutatási területet lefedő fejlesztő munka folyik. Gyógyszertechnológiai laboratóriumainkban lehetőség van különféle gyógyszerformák formulálására és vizsgálataira, szilárd gyógyszerformák esetében pedig a gyártás léptéknövelési kísérleteire is.

Receptúrai gyógyszerkészítő laboratórium

               Ebben a laboratóriumban zajlik a gyógyszertári magisztrális gyógyszerkészítés oktatása. A három féléves gyakorlati képzés során a hallgatók elsajátítják a gyógyszertári labormunkához szükséges készségeket. Bemutatásra kerülnek az egyes gyógyszerformák, és az azokhoz leggyakrabban használt ható- és segédanyagok.

Középüzemi gyógyszergyártó laboratóriumok

               Nemcsak az oktatás, de a kutatómunka szempontjából is fontos helyszínül szolgálnak a középüzemi gyógyszergyártás különféle típusait képviselő helyiségek. Három különböző gyógyszergyártási területtel ismerkedhetnek meg a hallgatók a képzésük során: szilárd- és félszilárd gyógyszerformák, illetve steril folyékony gyógyszerkészítmények előállítása. Az oldatkészítő laboratóriumban az aszeptikus környezetben történő munkavégzés alapjai is elsajátíthatóak. A kenőcskészítő laborban kísérleti léptékű kenőcs (vagy egyéb félszilárd gyógyszerforma) gyártása valósítható meg, a szilárd gyógyszerforma készítő laboratóriumban pedig granulátumok, tabletták és kemény zselatinkapszulák gyártása és vizsgálata lehetséges a korszerű műszerparknak köszönhetően.

Középüzemi gyógyszergyártó helyiégeink főbb műszerei: körforgós tablettázógép, félautomata kapszulatöltő, kísérleti méretű fluidizáló berendezés, örényáramú granuláló, ikercsigás extruder, kioldódásvizsgáló berendezés, törési szilárdság vizsgáló, kopási veszteség vizsgáló, szitarázó, klímakamra, ultra-centrifugális malom, golyósmalom, textúra-analizátor, Franz-diffúziós cella, lamináris légáramlású boksz és autokláv. Szárítási folyamatok elvégzéséhez kétféle liofilizáló berendezés áll rendelkezésünkre, illetve egy nanospray szárítóberendezés is.

Ipari gyógyszergyártó laboratóriumok

               Ezek a modern felszereltségű laboratóriumok lehetőséget biztosítanak az ipari méretű tabletta- és kemény zselatinkapszula gyártás technológiai kihívásainak bemutatására, beleértve a csomagolást is, hiszen egy bliszterező is rendelkezésünkre áll. A berendezéseink lehetőséget adnak a termékfejlesztések során a léptéknövelés megvalósítására is.

Sejttenyésztő laboratórium

               Tanszékünkön egy jól felszerelt sejttenyésztő laboratórium működik, ahol leginkább különféle ható- és segédanyagok (például tenzidek és tartósítószerek), illetve gyógyszerhordozó rendszerek toxicitási- és biohasznosíthatósági vizsgálatai zajlanak. Kutató munkatársaink már sokéves tapasztalattal rendelkeznek az in vitro humán gasztrointesztinális barrier modellel (Caco-2 és VB-Caco-2) és a HeLa humán méhnyak eredetű sejtvonallal kapcsolatban, de használunk humán vér-agy gát barrier modellt (hCMEC/D3) és humán keratinocitákat (HaCaT) is kísérleteinkhez. Emellett foglalkozunk olyan kokultúrás sejttenyészetek kialakításával, melyekkel a gyulladásos folyamatok és barrierek vizsgálhatóak (HaCaT/THP-1, Caco-2/THP-1).

               Biokompatibilitási tesztek kivitelezésére egy modern valós-idejű sejtéletképesség vizsgáló berendezést (RTCA), illetve a hagyományosabb MTT módszert is használjuk. A különféle sejttípusokból kialakított in vitro egysejtrétegek kiválóan alkalmasak különféle hatóanyagok vagy formulációk biohasznosíthatóságának vizsgálatára.

               A laboratórium áramlási citométerrel és fluoreszcens mikroszkóppal is fel van szerelve. Ezekkel különféle érdekes kísérletek elvégzésre van lehetőség. Az egyik fő téma a ciklodextrinek gyógyszerhordozó rendszerként való karakterizálása, különféle sejttípusokba történő felvételének vizsgálata. Emellett jól bevált módszert fejlesztettünk ki Caco-2 sejteken való gyulladásgátló hatás vizsgálatára, illetve különféle tight junction fehérjék vizsgálatára a fluoreszcens mikroszkóp segítségével.

K+F laboratórium 

               Az innovatív gyógyszerformák fejlesztése az egyik legfontosabb Tanszékünk kutatási területei közül. Készítményink elég széles skálán mozognak, foglalkozunk többek között liposzómákkal, mikro- és nanoméretű önemulgeáló rendszerekkel, természetes eredetű hatóanyagokat tartalmazó helyileg alkalmazható készítményekkel, mátrix tablettákkal, nyújtott hatóanyagleadású kemény zselatinkapszulákkal (ez utóbbiak szilárd habot tartalmaznak), 3D nyomtatással készült egyedi gyógyszerformákkal, ciklodextrin monomerek vagy –polimerek alkotta gyógyszerhordozó rendszerekkel és probiotikumot tartalmazó mikrokapszulákkal.

 

 

Érdekesebb műszereink és módszereink 

 

A közepes méretű „S 370” típusú tablettázógép egy teljesen elektronikus módon vezérelt és moduláris felépítésű. Fejlesztési sarzsok előállítása mellett alkalmas ipari léptékű tablettagyártásra is (a maximális kapacitása 240 000 tabletta óránként). A gép szerkezetéből adódóan a különböző termékek közötti tisztítási lépések és alkatrész cserék egyszerűen elvégezhetők. Az érintőképernyőn könnyen beállíthatóak a préselési paraméterek, illetve a gyártási folyamat is ennek segítségével monitorozható.

 

A „Planeta” egy folyamatos működésű kapszulatöltő berendezés, mely óránként 25 000 kapszulát képes megtölteni. Nemcsak porokat vagy pelleteket, de mikrotablettákat és folyadékokat is lehet a kemény zselatintokokba tölteni. A gép moduláris felépítése nagymértékben megkönnyíti a használatát. A gép közepes méretéből adódóan jól használható fejlesztési célokra, de kisebb sarzsok legyártására is.

 

Az „NBP 950S” típusú bliszterezőgép többféle szilárd gyógyszerforma csomagolására alkalmas, különféle bliszterformák elérhetőek hozzá és a legtöbb termoplasztikus bliszterfóliával használható. Ideálisan alkalmazható, ha gyakori termékváltás szükséges. Maximális termelékenysége 400 bliszter percenként.

 

A porlasztva szárítás egy kiválóan alkalmazható módszer, ha oldatokból, emulziókból vagy szuszpenziókból szeretnénk porokat előállítani. A technológia fejlődésének köszönhetően ezzel a technikával már nanoméretű részecskék is előállíthatók („nanospray drying”). Előnye a 90%-os termelési hozam, illetve hogy mindössze 1 ml mintatérfogat elegendő hozzá. Mindemellett a termék - alacsony nedvességtartalmának köszönhetően – jó stabilitási tulajdonságokkal rendelkezik, illetve a szerkezetben bekövetkező változások javíthatják a hatóanyag rossz vízoldékonyságát, ezáltal a biohasznosíthatóságát is. Ezeknek az előnyöknek köszönhetően a nanoméretű porlasztva szárítás módszere széles körben elterjedt a gyógyszeriparban. A berendezéssel nanorészecskék, nanoemulziók és nanoszuszpenziók is formulálhatóak, a készítmény hatóanyagleadása módosítható. A módszer további előnyei közé tartozik, hogy bizonyos hatóanyagok toxicitása lecsökkenthető, illetve célzott hatóanyagleadás biztosításával a mellékhatások intenzitása vagy száma redukálható. A hőérzékeny hatóanyagok (proteinek, peptidek, aminosavak és hormonok) számára is megfelelő a technológia, stabilitásuk és aktivitásuk megőrizhető a gyógyszergyártás során. Tanszékünkön az egyik aktuális téma a nazális gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése, melyhez alkalmazzuk a nanoméretű porlasztva szárítást.

 

A „Guava easyCyte™ 6HT-2L” típusú áramlási citométer kétféle hullámhosszúságú lézerrel (488 nm és 642 nm és négyféle emissziós detektorral (525/30, 583/26 nm, 695/50 and 664/20 nm) van felszerelve, valamint az előre és az oldalra szórt fény is detektálható. A mintákat automata mintavevő rendszer kezeli, a sejtenkénti analízishez sejtszuszpenziós minták szükségesek. Az áramlási citométert többek között sejt-életképességi vizsgálatokhoz, sejtfelszínhez kötődött (antitesttel jelölt) fehérjék detektálásához, fluoreszcens molekulák sejtekbe történő felvételének mérésekor vagy különféle sejtorganellumok (pl. lizoszómák) működésének vizsgálatakor használjuk.

 

Liposzómák előállítására számos módszer létezik. A gyógyszerforma lényege, hogy a foszfolipid kettősréteg a hatóanyagot a liopszóma belsejébe zárja. A méret és a forma tekintetében számtalan lehetőség adódik, ezáltal minden egyes formulációhoz kialakíthatóak a legoptimálisabb tulajdonságok (pl. keringési idő, elaszticitás vagy célzott hatóanyagleadás). A LiposoFast LF-50 egy egyszerű, robosztus szerkezet, melyet lipid részecskék, liposzómák extrudálására használunk. Az extrudálás során a lipid diszperziót egy ismert, állandó pórusméretű membránon keresztül kell nagy nyomású gáz (pl. nitrogén) segítségével átnyomni. Ezzel a módszerrel egységes méreteloszlású, unilamelláris liposzómák állíthatóak elő. A műszer kapacitása 50 ml, és különböző pórusméretű membránok használhatóak hozzá (50 nm – 200 nm-es tartományban).

 

Az elmúlt években Tanszékünk munkatársai, a Quick 2000 Kft. segítségével - egy megvalósíthatósági tanulmány keretein belül - kifejlesztették a Quickfoamcell nevű berendezés innovatív prototípusát. A technológiát szabadalommal levédettük (https://patents.google.com/patent/WO2019069108A1/en). A műszerrel folyamatos gyártási technológiával lehet alacsony sűrűségű, magas porozitású szilárd hab alapú mátrix gyógyszerhordozó rendszereket előállítani, melyek alkalmasak a gyomorban történő hatóanyag leadás biztosítására. Számos rossz biohasznosíthatóságú hatóanyag számára a gasztroretentív rendszerek adnak lehetőséget az elnyújtott, hatékony plazmaszint fenntartására a kisebb dózisokban történő hatóanyag-adagolás által.

 

Tanszékünk egyik kutatási területe a lokálisan alkalmazott növényi- vagy más szintetikus hatóanyagok antioxidáns és egyéb protektív hatásainak vizsgálata UV fénnyel való besugárzást követően. Az Oriel Sol-UV napszimulátor berendezés egyenletes, specifikus hullámhosszúságú UV fény (UV-A és UV-B) kibocsátására képes, ezáltal alkalmas többféle in vivo és in vitro fotobiológiai kísérlet megvalósítására (pl. faktorszám meghatározás, foto-toxicitást teszt, napallergia vizsgálat, UV fény okozta karcinogén- és gonetoxicitási hatások vizsgálata, stb.). A lámpa teljesítménye 1600 W, ami az úgynevezett <5%-os „egyenetlenség” érték biztosításához szükséges a teljes munkaterületen (viszonylag nagy méretű besugárzott terület esetén). Ezen kívül egyes minták esetében elengedhetetlen a lehető legmagasabb megvilágítási intenzitás alkalmazása a válasz kiváltásához. Természetesen a lámpa kimeneti teljesítménye 10-100% között változtatható, így érzékenyebb mintákkal is használható.

 

A 3D nyomtatás az egyik legkorszerűbb technológia, melyet különféle gyógyszerhordozó rendszerek fejlesztése során alkalmazhatunk. Ez a rétegenként történő gyártási folyamat olcsó és gyors módja a személyre szabott gyógyszerkészítmények előállításának. Laboratóriumunk egy Craftbot 3. FDM típusú (műanyag szálolvasztásos) nyomtatóval van felszerelve, mellyel például tablettákat, kapszulákat, hüvelyben alkalmazható gyűrűket, transzdermális gyógyszerhordozó rendszereket vagy akár mikrotűket is készíthetünk különféle polimer alapanyagokból. Kutatásaink során eddig PLA, antibakteriális PLA, PET, PETG, PMMA, TPU polimereket, illetve különféle egyedileg módosított polimereket is használtunk már.

 

In vivo biokompatibilitási vizsgálatok Galleria mellonella lárvákkal

A nagy viaszmoly lárvája az elmúlt két évtizedben egyre népszerűbb modellszervezet lett. Elsősorban különféle kórokozók gazdájaként használják, hogy fertőzőképességük alapján meg tudják különböztetni törzseiket. A lárvák veleszületett immunválasza sokban hasonlít a gerincesekéhez (fagocitózis, komplementrendszer stb.). Ezenkívül antimikrobiális szerek tesztelésére, hatásuk in vivo modellezésére is használják. A lárvákat toxicitási kísérletekbe is bevonták, ahol kiderült, hogy a vizsgált példányok relatív toleranciája (mortalitása) magas korrelációt mutat a hagyományos rágcsálómodellekkel. Mivel használatukhoz nincs szükség etikai jóváhagyásra, kényelmes, olcsó és gyors módszert kínálnak a további állatkísérletek során jelentkező esetleges toxicitás pontosabb előrejelzésére, valamint a vegyszerek és keverékek toxicitásának összehasonlítására. Tanszékünkön rendszeresen végzünk G. mellonella túlélési vizsgálatokat, ahol a lárvákba egyedileg injektálunk különböző új gyógyszerkészítményeket és/vagy segédanyagokat. A túlélést több napon keresztül követjük, és a különböző tesztcsoportokat (általában n≥8) statisztikailag összehasonlítjuk. A kezelt csoportok egyedszáma legalább 8, a helyes elemzés érdekében. Vizes oldatok, emulziók, finom szuszpenziók injektálhatók, azonban egyes vegyszerek, mint az etanol vagy más szerves oldószerek rendkívül mérgezőek.

 

Az Encapsulator B-395 Pro egy félautomata műszer, amelyet kémiai anyagok, biomolekulák, gyógyszer hatóanyagok, íz- és illatanyagok, pigmentek, kivonatok, sejtek és mikroorganizmusok steril és nem steril körülmények között történő polimer kapszulázására használnak. A gyöngyképzés azon alapul, hogy egy szabályozott, lamináris folyadéksugár egyforma méretű gyöngyökre törik, ha optimális frekvencián rezegtetik. Ezután kémiai vagy fizikai eljárásokkal keményítik. A műszer olyan ellenőrzött feltételeket biztosít, hogy képződött gyöngyök mérete 0,15 és 2 mm legyen. Ideálisan alkalmas 50 µm-nél kisebb részecskék kapszulázására. Tanszékünk egyik kutatási területe a peptidek orális biohasznosulásának fokozása. A peptidek finom eloszlású bioadhezív polimer hordozórendszerekbe kapszulázása előnyös és széles körben elterjedt módszer az orális biológiai hozzáférhetőség javítására előnyös tulajdonságaik miatt. A természetes polimerek biológiailag biztonságos és rendkívül inert hordozómátrixok, mivel nemcsak megvédik a gyógyszert a gyomor-bélrendszeri lebomlással szemben, hanem javítják a felszívódást is. Az Encapsulator B-395 Pro segítségével kutatócsoportunk sikeresen formulázott peptiddel töltött kalcium térhálós alginát gyöngyöket a modell peptid védelme érdekében.

 

Laboratóriumunk egy fotodiódasoros detektorral és automatikus mintainjektálással ellátott HPLC rendszerrel (Merck-Hitachi ELITE) van felszerelve. A készülék támogatja a preformulációs vizsgálatok elvégzését, beleértve a logD meghatározást, a hatóanyagtartalom és a kioldódási sebesség mérését, a sejtpermeabilitás mérését, és nem utolsósorban a biológiai minták mérését. Tanszékünkön már elegendő szakértelemmel rendelkezünk a különböző mérések előtti mintafeldolgozásban, mint például a folyadék-folyadék extrakció vagy az SPE. A berendezést számos korábbi kísérletünkben alkalmaztuk, ahol növényi hatóanyagokat, tartósítószereket, szintetizált vagy forgalomba hozott hatóanyagokat mértünk.

 

A Zetasizer Nano ZS műszerrel három paraméter mérhető: részecskeméret, zéta-potenciál és molekulatömeg. Ezek a paraméterek alapvető fontosságúak egy komplex jellemzésekor. Ezzel a műszerrel mérhetjük a különböző nanoméretű gyógyszerhordozók méretét és zéta-potenciálját, illetve meg tudjuk határozni az  elektroforetikus mobilitásukat is.

 

A Fourier transzformációs infravörös spektrométer (FTIR) működése az infravörös spektroszkópián alapul. A nagy precizitású, gyors és könnyen kezelhető műszer nem roncsolja mérés közben a belehelyezett mintát. Az infravörös spektroszkópia alapja, hogy egy molekula atomi rezgése csak az infravörös sugárzás meghatározott frekvenciáit és energiáit nyeli el. Így a molekulák kimutathatók és osztályozhatók FTIR segítségével, mivel a különböző molekulák eltérő infravörös spektrummal rendelkeznek. Az FT/IR-4600 egy nagy teljesítményű Mid-IR FTIR típusú, kutató spektrométer (7800-350 cm-1 hullámszám-tartománnyal rendelkezik).

 

Az olvadék extrudálás egy robusztus, újszerű technika, mellyel különböző gyógyszerformák is előállíthatók. Először is, egyedi polimer filamentumokat lehet előállítani különböző segédanyagokkal és hatóanyagokkal kevert polimer granulátumokból. A gyártáshoz szállítószalag és csévélőgép áll rendelkezésre. Másodszor, a gép alkalmas granulátumgyártásra és szferonizálásra is. Ezen kívül szilárd diszperziók is előállíthatók a jobb biológiai hozzáférhetőség biztosítása érdekében.

 

asd
Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 05. 10:19