Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Hány féléves a gyógyszerész képzés, mely tantárgyakból szükséges érettségizni a felvételihez?

A gyógyszerész képzés 10 féléven át tart, a sikeres felvételihez kötelező emelt szintű érettségit tenni biológiából valamint kémia vagy fizika vagy vegyipari ismeretek vagy vegyész ismeretek tantárgyakból. A tanulmányi pontok számításához szükséges ötödik tantárgy bármely tantárgy lehet.

Hogyan zajlik a DE-GYTK szóbeli felvételije?

A felvételi két részből áll, egy természettudományos ismereteket felmérő beszélgetésből és egy kompetenciatesztből. A jelentkező diákoknak lehetősége van csupán az egyik, vagy mindkét rész teljesítésére is. A természettudományos ismereteket felmérő beszélgetés során a tanulóknak egy általuk előzetesen kiválasztott, természettudományos témában kell 5-8 perces előadást tartani. Ezt követően a felvételi bizottság a témával kapcsolatban elbeszélget a hallgatóval, kérdéseket tesz fel az előadással és a témakörrel kapcsolatban. A cél, hogy képet kapjunk a hallgatók természettudományos jártasságáról és kommunikációs készségeiről. A választható témák a Kar honlapján érhetőek el. A felvételi ezen részére 25 pontot lehet szerezni. A kompetencia teszt során a hallgatók egy tesztet töltenek ki, amely a motivációt, az önértékelést és az érzelmi intelligenciát méri. A tesztek összeállítása validált mérési tesztek alapján történik. A felvételi ezen részéért 25 pontot lehet szerezni. A felvételizők az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást.

Hogyan lehet jelentkezni a szóbeli felvételire?

A felvételi elbeszélgetésre az egyetem honlapján működtetett egységes jelentkezési felületen kell regisztrálni és időpontot foglalni. Az időpontfoglalás a felvételi tájékoztatóban és/vagy az egyetem honlapján megjelölt időpontig lehetséges. A jelentkező az általa kiválasztott időpontot a jelentkezés határidejéig módosíthatja, azt követően erre már nincs lehetőség.

Lehetséges az átjelentkezés más karokról, például általános orvostudományi vagy vegyészmérnöki karról?

A DE-GYTK, mint átvevő nem engedélyez átlépést: más képzési irányú karokról, felsőoktatási intézményekből, valamint ÁOK-ról és FOK-ról GYTK-ra, ill. egészségügyi főiskolai szakokról. A fent említett karok szakjairól nincs átvétel szakunkra, kizárólag felvételi eljárás keretében lehet bekerülni. Más egyetem Gyógyszerésztudományi Karáról az a hallgató kérheti átvételét, aki legalább két érvényesen lezárt félévvel rendelkezik, azon a képzőhelyen ahová felvételt nyert. Átvétel csak tanévkezdéskor engedélyezhető. Átvételre az előző szorgalmi időszak végétől az őszi félévre vonatkozóan szeptember 15-ig kerülhet sor a kar szabad létszámkeretének terhére. A további feltételekről a kar Tanulmányi Osztálya ad felvilágosítást. Kreditátvitel: A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a korábban teljesített tárgyak kreditjét csak abban az esetben fogadja el, ha az ismeretanyagok közötti egyezés legalább 75 százalékos, és a korábban megszerzett kredit és a kérvény benyújtása között eltelt idő kevesebb, mint hat év.

Milyen tantárgyak szerepelnek a tantervben?

A képzés első 2 évében az alapozó tantárgyak (kémia, biológia, anatómia stb.) kapnak nagyobb hangsúlyt, majd a következő 3 évben a szakmai tárgyak (gyógyszerészi kémia, gyógyszertechnológia, gyógyszerhatástan, gyógynövény és drogismeret stb.) kerülnek előtérbe. A pontos mintatanterv megtekinthető a Gyógyszerésztudományi Kar honlapján, a www.pharm.unideb.hu weboldalon a Kari Tájékoztatóban.

Miért válasszam a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karát?

A DE-GYTK képzése magas szakmai színvonalú, emellett nagyon hallgatóbarát, az esetlegesen felmerülő problémák megoldására törekszünk, közösen, együttműködve a hallgatókkal. A Debreceni Egyetemen egyedülállóan sok lehetőség van TDK munkát végezni. Az intézetek, tanszékek modernek, koszerű eszközökkel, gépekkel felszerelve, így az oktatás egy nagyon modern környezetben zajlik. Debrecen az ország második legnagyobb városa, ahol a családias hangulat a jellemző, mindamellett, hogy számos szabadidős tevékenységre és kikapcsolódásra van lehetőség és a tömegközlekedés is nagyon jó városszerte. Az előadásokra, gyakorlatokra nem kell sokat utazni, ezek helyszínei egymástól néhány percre találhatók, sokszor ugyanabban az épületben, így kényelmesen oda lehet érni mindenhová, nem kell sietni, tömegközlekedést használni ahhoz, hogy odaérj egyik óráról a másikra.

Az egyetemi évek alatt a hallgatóknak van lehetősége kutatómunkát végezni?

Igen, a hallgatóknak számos lehetőség áll rendelkezésre kutatómunkát végezni, a TDK, a tudományos diákköri munka ezt a célt szolgálja. A tanszékeken, intézetekben folyó kutatómunkába be lehet kapcsolódni, így saját kísérletek alapján írhatják meg a diplomamunkájukat a tudományos élet iránt érdeklődők. A Gyógyszerésztudományi Kar intézetei nagy számban fogadnak hallgatókat, a Gyógyszertechnológiai Tanszék fő kutatási területe az új, innovatív gyógyszerformák fejlesztése, a Biofarmácia Tanszék célzott daganatterápiával, a Gyógyszerészi Kémiai Tanszék új hatóanyagok kémiai szintézisével, a Farmakognóziai részleg gyógynövényekből történő új hatóanyagok izolálásával, míg a Gyógyszerhatástani Tanszék különböző hatóanyagok hatásmechanizmusának kutatásával foglalkozik. Emellett a a gyógyszerészhallgatóknak lehetősége van a Debreceni Egyetemen az Általános Orvostudományi vagy a Technológiai és Természettudományi Karhoz tartozó intézeteknél is bekapcsolódni a kutatásba.

A tantervben szerepel olyan tantárgy, melynek keretein belül a hallgatók megtanulják a gyógyszerkészítést?

Igen, a Gyógyszertechnológia tantárgyon belül a hallgatók elsajátítják a magisztrális gyógyszerkészítést, megismerkednek a gyógyszertárakban is készített gyógyszerformákkal, továbbá az üzemi gyakorlatokon tabletták, kapszulák, infúziók előállítását is megtanulják. Emellett a szakmai gyakorlatokon lehetőség van a megszerzett kézségek továbbfejlesztésére és gyakorlására.

A gyógyszerészhallgatók részt vesznek szakmai gyakorlatokon?

A második és harmadik tanév után a hallgatóknak kötelező részt venniük nyári szakmai gyakorlaton, elsősorban magyarországi közforgalmú gyógyszertárban, de az ipari gyógyszergyártás irán érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van a gyakorlat egy részét gyógyszergyártó üzemben eltölteni. Azok a hallgatók, akik külföldön szeretnék a nyári gyakorlatot teljesíteni, a kar dékánjának kell kérvényt benyújtaniuk. A végzős gyógyszerészhallgatók 6 hónapos (2+4 hónapos bontásban) záróvizsga előtti szakmai gyakorlaton vesznek rész hazai közforgalmú gyógyszertárban, ill. lehetőség van a gyakorlat egy részét kórházi/klinikai gyógyszertárban eltölteni.

A képzés során van lehetőség Erasmus ösztöndíjat igénybe venni?

Igen, számos külföldi egyetemmel áll kapcsolatban a Gyógyszerésztudományi Kar. Amennyiben a hallgató szeretne Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanulni, a külföldi fogadó intézmény mintatantervét egyeztetni kell a DE-GYTK tantervével, hiszen, ha azok jelentősen különböznek, a hallgató diplomaszerzésének időpontja későbbre tolódhat. Az aktuálisan elérhető lehetőségekről az Egyetem Erasmus irodája tud további információkkal szolgálni.

Hol lehet gyógyszerészként elhelyezkedni?

A gyógyszerészi hivatás nagyon sokszínű és szerteágazó. Gyógyszerész diplomával el lehet helyezkedni a mindenki által ismert ún. közforgalmú gyógyszertárakban, ahol a betegek gyógyszerellátását végzik, az orvos által vényre rendelt gyógyszerekkel a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek látják el a betegeket, illetve vény nélkül kapható ún. OTC készítményekkel tudnak segíteni a pácienseknek. Fontos szerepük van a gyógyszerészi gondozásban, tanácsokkal látják el a patikába érkező betegeket, emellett gyógyszertárban készülő gyógyszereket (magisztrális készítményeket) készítenek el. A kórházakban klinikai gyógyszerészként közvetlenül segítik az osztályokon dolgozó orvosok munkáját, a betegek személyre szabott gyógyszeres terápiáját irányítják, egyedi infúziókat állítanak elő vagy gyógyszerkísérletekben segédkeznek. Emelett az iparban dolgozó gyógyszerészek a gyógyszergyártás folyamatának bármely szakaszába bekapcsolódhatnak, különböző területen helyezkedhetnek el: foglalkozhatnak gyógyszerek törzskönyvezésével, minőségbiztosítással, kutatás-fejlesztéssel, gyártási folyamatokban vesznek részt, felügyelik azt, illetve a marketingben is részt vehetnek, mint gyógyszer ismertetők (látogatók). Az egyetemek és más kutatás-fejlesztéssel foglalkozó nem gyógyszeripari cégek is szívesen fogadják a gyógyszerész diplomával járó szemléletet, tudást.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 13. 10:01