Ösztöndíjak

A DEBRECENI EGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR PÁLYÁZATOT HIRDET 2 KATEGÓRIÁBAN

Az ösztöndíjak a Gyógyszerésztudományi Kar kiemelkedő munkatársait támogatják

Vezető Oktatók, Kutatók Ösztöndíjára vonatkozó pályázat meghirdetése a Gyógyszerésztudományi Karon

Az ösztöndíj alapítása és célja: A Gyógyszerésztudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező, a gyógyszerészképzésben kiemelkedő oktató- és kutatómunkát végző vezető oktatók, kutatók munkájának támogatása.

Az ösztöndíj 3 évre szól. Az éves maximális összeget a Dékán határozza meg, összegét minden évben a Dékán felülvizsgálja a kari költségvetés alakulásának függvényében határozza meg. Az ösztöndíj összegének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a nyertes pályázó rendelkezik-e más illetménykiegészítéssel, ha igen, annak összege az ösztöndíj összegét csökkentheti.

Az adományozás rendje: Az ösztöndíj elnyerése pályázat alapján történik, melyet a Kar dékánja hirdet meg. Pályázatot nyújthatnak be Karon határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező vezető oktatók, kutatók.  A pályázatot a pharm.unideb.hu honlapon „aktuális pályázatok” című dokumentumkategória alól letöltött pályázati adatlap kitöltésével, 2016. augusztus 10-ig a Kar dékánjának címzett kérvény kíséretében, magyar nyelven, papír alapon 1 példányban és elektronikus úton kell benyújtani a vaszily.maria@pharm.unideb.hu email címre. A pályázati adatlap részletes kitöltésével pályázhatnak. A pályázatokat a Kar dékánja által felkért bizottság bírálja el.

A pályázaton sikeresen résztvevőket az Ösztöndíj 2016. Szeptember 1-től illeti meg.

A pályázati idő leteltét követő 60 napon belül az ösztöndíjasnak záró beszámolót kell készítenie, melyet 1 példányban a GYTK dékánjához kell benyújtani.

Fiatal Oktatók, Kutatók Ösztöndíjára vonatkozó pályázat meghirdetése a Gyógyszerésztudományi Karon

Az ösztöndíj alapítása és célja: A Gyógyszerésztudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező fiatal oktatók, kutatók tudományos életpályájának támogatása.

Az ösztöndíj 2 évre szól, összegét minden évben a Dékán felülvizsgálja a kari költségvetés alakulásának függvényében határozza meg.

Az adományozás rendje: Az ösztöndíj elnyerése pályázat alapján történik, melyet a Dékán hirdet meg. Pályázatot nyújthatnak be a Karon határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező adjunktusok, egyetemi docensek, akik a pályázat benyújtásának határidejéig nem töltik be a 45. életévüket. Női pályázók esetében ez az életkor gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.

A pályázónak 2 évre vonatkozóan tudományos munkájára munkatervet kell készítenie, és vállalnia kell, hogy az ösztöndíj ideje alatt a GYTK alkalmazásában marad.

A pályázatot a pharm.unideb.hu honlapon „aktuális pályázatok” című dokumentumkategória alól letöltött pályázati adatlap kitöltésével, 2016. augusztus 10-ig a Kar dékánjának címzett kérvény kíséretében, magyar nyelven, papír alapon 2 példányban és elektronikus úton kell benyújtani a vaszily.maria@pharm.unideb.hu email címre. A pályázati adatlap részletes kitöltésével pályázhatnak. A pályázatokat a Kar dékánja által felkért bizottság bírálja el. A pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listát a Kenézy Könyvtárral hitelesíttetni kell, és a Könyvtár weboldalára is fel kell tölteni.

A pályázatokat a dékán által felkért bizottság véleményezi, a döntést a dékán hozza meg.

A pályázatok elbírálásánál értékelni kell a pályázó oktatási tevékenységét, szakmai és tudományos teljesítményét, valamint a munkaterv tudományos értékét.

A pályázaton sikeresen résztvevőket az Ösztöndíj 2016. Szeptember 1-től illeti meg.

A pályázati idő leteltét követő 60 napon belül az ösztöndíjasnak záróbeszámolót kell készítenie, melyet 1 példányban a Kar dékánjához.

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2022. 07. 22. 14:53